Patentin käyttölupa eli lisenssi

Patentinhaltija voi antaa toiselle käyttöluvan eli lisenssin patentoituun keksintöön. Vaikka patentin omistusoikeus säilyy edelleen haltijalla, saa käyttöluvan saanut yritys tai henkilö oikeuden käyttää patentoitua keksintöä ammattimaisesti hyväkseen. Käytön tarkemmista ehdoista ja vastikkeellisuudesta osapuolet voivat sopia keskenään. Käyttölupa voi olla yksinomainen (exclusive), jolloin patentinhaltijan oikeus myöntää muita käyttölupia on rajoitettu. Käyttölupa voi myös kohdistua maantieteellisesti rajattuun alueeseen.

Tällaisesta käyttöluvasta on hyvä tehdä merkintä patenttirekisteriin, jolloin tieto tulee kaikkien saataville. Käyttölupa, jota ei ole merkitty rekisteriin, ei ole voimassa kolmatta osapuolta kohtaan, joka vilpittömässä mielessä on saanut oikeuden patenttiin.

Merkitsemistä voi pyytää joko patentin haltija tai käyttöluvan haltija. Sekä käyttöluvan rekisteriin merkitseminen, että käyttöluvan poisto edellyttävät käyttöluvan antajan ja käyttöluvan haltijan välistä sopimusta.

Merkintää ei voi pyytää patenttihakemukseen, ainoastaan myönnetyyn patenttiin.

Käyttöluvan merkitsemispyynnöstä tai asiakirjoista tulee ilmetä seuraavat tiedot:

  • patentin numero
  • käyttöluvan saajan nimi, kotipaikka, osoite ja Y-tunnus
  • käyttölupasopimuksen päivämäärä
  • tarvittaessa tieto siitä, onko käyttölupa yksinomainen
  • kopio tai ote käyttölupasopimuksesta (liikesalaisuudet on syytä peittää)
  • jos merkintää pyytää käyttöluvan saajan asiamies, tarvitaan valtakirja.

Miten ilmoitat muutoksesta?

Ilmoita muutoksesta PRH:lle kirjallisesti. Voit lähettää ilmoituksen liitteineen PRH:n kirjaamoon postitse, sähköpostilla tai suojatulla sähköpostilla. Asiakirjat voi myös tuoda PRH:n asiakaspalveluun.

Katso kirjaamon yhteystiedot.

Maksut

Maksu rekisteriin tehtävästä merkinnästä tulee suorittaa PRH:n tilille ennen muutoksen merkitsemistä. Ilmoita maksun viitetietona hakemuksen tai patentin numero. Jos käyttölupasopimus koskee useita patentteja, tai käyttöluvan saajia on useita, jokaisesta merkinnästä peritään oma maksu. Käyttölupamerkinnän poistaminen rekisteristä on maksuton.

Katso tilinumerot Hinnastot ja maksuohjeet -sivulta.
Katso maksun suuruus hinnaston Muita maksuja -sivulta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.08.2021