Patentin panttaus

Patentti on irtainta omaisuutta ja se voidaan pantata saatavien vakuudeksi. Panttioikeus voidaan pyynnöstä merkitä patenttirekisteriin. Panttauksen merkintä rekisteriin on pantinsaajan edun mukaista. Rekisteriin merkitty panttaus antaa tietyn etuoikeuden esimerkiksi konkurssissa ja ulosmittauksessa.

Panttauksen merkitsemistä tai merkinnän poistamista voi pyytää joko patentinhaltija tai pantinsaaja. Merkintä voidaan tehdä vain myönnettyyn patenttiin.

Pantin merkitsemispyynnöstä tai asiakirjoista tulee ilmetä seuraavat tiedot:

  • patentin numero
  • pantinsaajan nimi, osoite, kotipaikka ja Y-tunnus
  • jos merkitsemistä pyytää pantinsaajan asiamies, asiamiehen valtakirja
  • kopio panttaussopimuksesta tai sopimusotteesta, josta ilmenee panttauksen alkamispäivämäärä.

Miten ilmoitat muutoksesta?

Ilmoita muutoksesta PRH:lle kirjallisesti. Voit lähettää ilmoituksen liitteineen PRH:n kirjaamoon postitse, sähköpostilla tai suojatulla sähköpostilla. Asiakirjat voi myös tuoda PRH:n asiakaspalveluun.

Katso kirjaamon yhteystiedot.

Maksut

Maksu rekisteriin tehtävästä merkinnästä tulee suorittaa PRH:n tilille ennen panttauksen merkitsemistä. Ilmoita maksun viitetietona hakemuksen tai patentin numero. Panttausmerkinnän poistaminen rekisteristä on maksuton.

Katso tilinumerot Hinnastot ja maksuohjeet -sivulta.
Katso maksun suuruus hinnaston Muita maksuja-sivulta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.08.2021