Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Eurooppapatentin voimaansaattaminen Suomessa

Eurooppapatentti on myönnetty, kun Euroopan patenttivirasto EPO on kuuluttanut patentin myöntämisestä kuulutusjulkaisussaan (European Patent Bulletin). Jotta patentti tulee voimaan Suomessa, patentinhaltijan on sekä maksettava julkaisumaksu että lähetettävä tarvittavat käännökset kolmen kuukauden kuluessa EPOn kuulutuksesta.

Käännös

Käännöksen kieli

Patenttivaatimusten käännös ja keksinnön nimitys tulee antaa suomenkielisenä. Selitystä ei tarvitse antaa, mikäli se myönnetyssä eurooppapatentissa on englannin kielellä. Jos selitys on saksaksi tai ranskaksi, siitä (kuvat mukaan lukien) on annettava joko englanninkielinen tai suomenkielinen käännös. Jos patentinhaltijan oma kieli on ruotsi, edellä mainitut käännökset voidaan antaa ruotsinkielisinä. Yrityksen oma kieli on ruotsi, mikäli sen pöytäkirjakieli on ruotsi.

Eurooppapatenttijulkaisun kansilehteä ei tarvitse kääntää, sillä PRH julkaisee oman kansilehden. Käännöksen korjaus tai muunnetussa muodossa voimassapidetyn eurooppapatentin käännös annetaan samalla kielellä kuin alun perin toimitettu käännös.

Käännöksen tulee perustua EPOn patentin hyväksymispäätöksen (communication under Rule 71(3);Avautuu uuteen välilehteen lomake 2004) mukana toimitettuihin asiakirjoihin, eli niin sanottuun "druckexemplariin".

Käännöksen muotovaatimukset

  • Teksti on kirjoitettava yksipalstaisena käyttämällä 1,5-riviväliä.
  • Fonttikoko: isojen kirjaimien koko vähintään 0,28 cm (esim. Times New Roman 12 tai Courier New 12).
  • Marginaalit: vasemmalla 2,5-4 cm, ylhäällä 2-4 cm, alhaalla ja oikealla 2-3 cm.

Lomake

Lomake käännösten jättämistä varten löytyy lomakesivuiltamme.
Lomakkeen käyttö ei ole pakollista, mutta suositeltavaa.

Käännöksen toimittaminen

Käännöksen voi toimittaa PRH:n kirjaamoon kuten muutkin hakemusasiakirjat: postitse, sähköpostilla, suojatulla sähköpostilla tai faksilla. Käännöksen voi toimittaa myös sähköisesti eOLF-ohjelmalla tai tuomalla PRH:n asiakaspalveluun.

Katso kirjaamon yhteystiedot.

Katso tarkemmat ohjeet asiakirjojen lähettämiseen eOLF-ohjelmalla.
Katso PRH:n yhteystiedot ja tulo-ohjeet.

Maksut

Julkaisumaksu

Käännöksen julkaisumaksu tulee maksaa PRH:lle kolmen kuukauden kuluessa patentin myöntämisestä. Julkaisumaksut paperilla ja sähköisesti eOLF -ohjelmalla jätetyille käännöksille löytyvät hinnastostamme.

Pankki ja tilinumero

Maksut tulee suorittaa PRH:n tilille. Katso tarkemmat maksuohjeet täältä.

Tilinumerot ja pankkien yhteystiedot löytyvät myös EPOn julkaisusta "National law relating to EPC"Avautuu uuteen välilehteen

Kirjoita maksutietoihin patentin numero, haltijan nimi sekä maksajan nimi ja osoitetiedot.

Maksua maksettaessa on hyvä varmistua siitä että maksut tulee PRH:n tilille täysimääräisenä ja oikea-aikaisesti.

Vuosimaksu

Patentin myöntämisen jälkeen eurooppapatentin vuosimaksut maksetaan PRH:een. Huomioithan, että ensimmäinen vuosimaksu Suomessa saattaa erääntyä jo voimaansaattamisen yhteydessä. Vuosimaksut maksetaan kuten suomalaisten patenttien vuosimaksut. Ensimmäisen kerran vuosimaksu erääntyy kuitenkin maksettavaksi aikaisintaan patentin myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden viimeisenä päivänä (patenttilain 70 l §). (Esim. jos hakemuksen tekemispäivä on helmikuussa ja patentin kuulutuspäivä on tammikuussa, on ensimmäisen Suomeen maksettavan vuosimaksun eräpäivä huhtikuun viimeinen päivä. Seuraavina vuosina vuosimaksu erääntyy normaalisti aina helmikuun viimeisenä päivänä.) Vuosimaksut tulee muistaa maksaa ajallaan. PRH ei lähetä erillistä maksukehotetta. Vuosimaksut löydät hinnastostamme.

Asiamies

Eurooppapatentin voimaansaattamiseen ei välttämättä tarvita asiamiestä.

Huomioithan kuitenkin, että Suomen patenttilain 71 § mukaan patentinhaltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies, jolla on oikeus hänen puolestaan ottaa vastaan haasteen tiedoksiantoja, kutsuja ja muita asiakirjoja patenttia koskevissa asioissa. Asiamies on ilmoitettava merkittäväksi patenttirekisteriin. Asiamiehen ei tarvitse olla auktorisoitu patenttiasiamies. Lisää asiamiehistä verkkosivultamme.

Käsittely PRH:ssa

PRH laatii käännösjulkaisun eli niin sanotun T3-julkaisun, joka löytyy Patenttitietopalvelustamme, ja kuuluttaa julkaisusta Patenttilehdessään. Patentinhaltijalle ei lähetetä erillistä ilmoitusta kuulutuksesta.

Suomessa voimaansaatetun eurooppapatentin asiakirjoja sekä käsittely- ja maksutietoja voi katsoa Patenttitietopalvelusta.

Siirry Patenttitietopalveluun.Avautuu uuteen välilehteen

Lisätietoja

Julkaisusta "National law relating to EPC" published by the European Patent Office" Avautuu uuteen välilehteen löytyy yksityiskohtaisempia tietoja eurooppapatentin voimaansaattamisesta.

Suomen patenttilaki, -asetus ja -määräykset löytyvät verkkosivultamme.

Jos sinulla on vielä kysyttävää, lähetä sähköpostia neuvontaamme tai soita asiakaspalveluumme.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 08.02.2023