Siirtyminen kansalliseen vaiheeseen PRH:ssa

Suomessa PCT:n kansalliseen vaiheeseen tulee siirtyä 31 kuukauden kuluessa kansainvälisestä tekemispäivästä tai ensimmäisen etuoikeushakemuksen tekemispäivästä, jos etuoikeutta pyydetään. Kansallisen vaiheen hakemus voi olla suomalainen patenttihakemus tai hyödyllisyysmallihakemus. Samassa 31 kuukauden määräajassa on suoritettava myös patentin hakemusmaksu tai hyödyllisyysmallin rekisteröintimaksu.

Jos patenttihakemuksen hakemismaksu tai hyödyllisyysmallihakemuksen rekisteröintimaksu on maksettu yllä mainitussa 31 kuukauden määräajassa, saat tarvittaessa vielä kaksi kuukautta aikaa toimittaa vaadittavat hakemusasiakirjojen käännökset maksamalla lisämaksun. Lisämaksu on maksettava saman kahden kuukauden aikana.

Lue lisää kansallisen patenttihakemuksen tai hyödyllisyysmallihakemuksen tekemisestä PRH:een sekä vaadituista asiakirjoista.

Kun hakemus halutaan saada Suomessa voimaan patenttina, voidaan käännöksestä jättää pois sellaiset hakemuksen osat;

  • joita ei epäyhtenäisyyden vuoksi ole tutkittu ISA-vaiheessa,
  • joita ei jatketa IPEA-vaiheessa tehdyn muutoksen jälkeen,
  • jotka on jätetty pois koska ne eivät ole patentoitavissa (PatL § 1) tai
  • jotka on jätetty pois hakemuksesta voimaantulo- ja siirtymäsäännösten ravinto- ja lääkeaineita koskevan poikkeussäännöksen takia.

Käännös voidaan myös rajoittaa käsittämään vain se osa hakemuksesta, jota jatketaan WIPOn kansainvälisessä toimistossa tehdyn muutoksen jälkeen. Mikäli käännöksestä halutaan jättää osia pois, tulee hakijan antaa vakuutus, josta ilmenee mitä hakemuksen osaa käännös ei sisällä, sekä mainittava poisjättämisen syy.

Lisätietoja kansallisten hakemusten maksuista saat patenttien hinnastosta tai hyödyllisyysmallien hinnastosta .

Lisätietoja

Tarkempia ohjeita löydät WIPOn oppaasta PCT Applicant’s guide, kohdasta: Finland – National Chapter.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.06.2019