Patentin hakeminen Yhdysvalloissa (USA)

Patentti haetaan USA:n patentti- ja tavaramerkkivirastosta (United States Patent and Trademark Office, USPTO).

On hyvä huomata, että eurooppalaista patenttia vastaa USA:ssa "utility patent" erotuksena mallisuojasta ("design patent"). Ilmaisua "utility patent" ei myöskään pidä sekoittaa hyödyllisyysmalliin ("utility model") jollaisen voi saada tekniseen keksintöön useissa maissa, kuten esimerkiksi Suomessa. Hyödyllisyysmallia vastaavaa suojaa USA:ssa ei ole.

USA:n patenttilaki muuttui 16.3.2013 (Leahy-Smith America Invents Act, AIA). Lain myötä muuttui esimerkiksi määritelmä siitä, kuka on oikeutettu patenttisuojaan. Aikaisemman käytännön mukaan oikeus oli ensimmäisellä keksijällä ("first-to-invent"). Euroopassa taas oikeus on sillä, joka on ensimmäisenä tehnyt hakemuksen ("first-to-file"). AIA:n voimaantulon myötä Yhdysvaltojen käytäntö vastaa eurooppalaista käytäntöä pienin poikkeuksin ("first-inventor-to-file"). Muutosta kuvataan yksityiskohtaisemmin esimerkiksi USPTO:n kotisivuilla.

US-hakemuksissa on suositeltavaa käyttää asiamiestä.

PPH-sopimuksia hyödyntäen voit saada nopeutetun käsittelyn (accelerated examination) USPTO:ssa, jos PRH on todennut USPTO:hon tehtävän patenttihakemuksen vaatimukset hyväksyttäviksi. Voit saada nopeutetun käsittelyn myös erikseen määritellyin perustein, joihin kuuluu esimerkiksi riittävässä laajuudessa toteutettu esitutkimus.

Lue lisää PPH:sta tai USPTOn nopeutetusta käsittelystä

Väliaikainen ja varsinainen hakemus

US-patenttihakemus voidaan tehdä väliaikaisena (provisional) tai varsinaisena hakemuksena (non-provisional). Väliaikaisella patenttihakemuksella saa hakemukseen tekemispäivän, mutta hakemus ei voi johtaa patenttiin muuten kuin muuntamalla se 12 kuukauden aikana varsinaiseksi US-patenttihakemukseksi. On kuitenkin hyvä huomata, että AIA:n voimaantulon (16.3.2013) myötä väliaikaisen hakemuksen merkitys on pienentynyt. Nykyään esimerkiksi etuoikeuden pyytämisellä suomalaisesta patenttihakemuksesta on tekemispäivän osalta sama vaikutus kuin väliaikaisella US-hakemuksella.

Eroja patentoitavuuskriteereissä

Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä eroaa eurooppalaisesta myös patenttien osalta. Esimerkiksi liiketoimintamenetelmien osalta USA:n käytäntö on ollut pitkään eurooppalaista käytäntöä sallivampi. mutta jotkin viimeaikaiset USA:n korkeimman oikeuden päätökset ovat kaventaneet tätä eroa. Eroja on edelleen, koska eurooppalaisessa patentoitavuustutkimuksessa liiketoiminnalliset piirteet jätetään useimmiten tutkimatta tarkasteltaessa keksinnön uutuutta ja keksinnöllisyyttä, kun taas USA:ssa näin ei ole laita.

PRH pyrkii ottamaan huomioon sekä eurooppalaisen että amerikkalaisen käytännön tutkimalla keksinnön kaikki piirteet (riippumatta siitä, ovatko ne teknisiä vai liiketoiminnallisia) ja tekemällä eron teknisten ja epäteknisten piirteiden välillä vasta loppupäätelmässä.

Päätöksistä valittaminen

Voit valittaa kielteisestä päätöksestä USPTO:n sisäiseen valituslautakuntaan (Patent Trial and Appeal Board, PTAB). Valitusreitti on kokonaisuudessaan seuraava:

1. USPTO:n sisäinen valituslautakunta (Patent Trial and Appeal Board, PTAB)

2. piirioikeudet (District Court), joissa todistajien käyttö on mahdollista

3. liittovaltion valitustuomioistuin (United States Court of Appeals for the Federal Circuit,CAFC)

4. korkein oikeus (United States Supreme Court), jonne valittaminen on mahdollista vain valitusluvalla.


Lisätietoja:

Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkiviraston verkkosivulta löydät lisätietoa muun muassa,


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.11.2018