Yhtenäispatentti

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistaminen on käynnissä. Kansallisten patenttien rinnalle on suunnitteilla vaikutukseltaan yhtenäinen patenttisuoja keksintöjen suojaamiseen Euroopassa. Yhdistetty patenttituomioistuin taas mahdollistaa patenttiriitojen ratkaisun koko Eurooppaa koskevin oikeusvaikutuksin.

Järjestelmän toteuttamiseen liittyvä työ on vielä kesken. Sen voimaantulon edellytyksenä on, että tuomioistuinsopimuksen ratifioi eli vahvistaa vähintään 13 EU-jäsenvaltiota, näiden joukossa tulee olla ainakin Iso-Britannian, Ranskan ja Saksan. Ajankohtaisen tilanteen ratifioinneista voit katsoa EU:n ylläpitämältä sivustolta. Suomi ratifioi tuomioistuinsopimuksen tammikuussa 2016.

Iso-Britanniassa järjestettiin 23. kesäkuuta 2016 neuvoa-antava kansanäänestys maan EU-jäsenyydestä. Äänestystuloksen tultua julki on aloitettu keskustelu Brexitin mahdollisista vaikutuksista. Ne kuitenkin selviävät vasta ajan myötä poliittisten päätösten kautta.

Vaikutukseltaan yhtenäinen eurooppapatentti eli yhtenäispatentti

Vaikutukseltaan yhtenäisestä eurooppapatentista eli yhtenäispatentista (European Patent with Unitary Effect, Unitary patent) tulee uusi vaihtoehto keksintöjen suojaamiseen Euroopassa. Kun perinteinen eurooppapatentti on myöntämisensä jälkeen saatettava yksitellen voimaan halutuissa Euroopan patenttisopimuksen (EPC) allekirjoittaneissa valtioissa, tulee yhtenäispatentti myöntämisensä jälkeen kerralla voimaan kaikissa uudessa patenttijärjestelmässä mukana olevissa valtioissa. Toteutuessaan yhtenäispatentti on siten alueellinen, valtioiden rajat ylittävä vaihtoehto perinteisille eurooppapatenteille ja kansallisille patenteille. Yhtenäispatentilla on mahdollista saada maantieteellisesti laaja ja yhtenäinen suoja keksinnölle.

Euroopan patenttivirasto EPO myöntää sekä perinteiset eurooppapatentit että yhtenäispatentit. Patentin hakeminen EPO:sta ei muutu. Eurooppapatentin myöntämisen jälkeen patentinhakija voi pyytää sen rekisteröimistä yhtenäispatenttina. Lue lisää yhtenäispatentista EPO:n sivuilta

Yhtenäispatentin rinnalla säilytetään myös perinteinen eurooppapatenttijärjestelmä, joten patentinhakijalla on mahdollisuus rajata patenttisuoja haluamiinsa kohdemaihin silloin, kun se on hänelle sopivin ja kustannustehokkain ratkaisu.Lue lisää eurooppapatenteista

Yhdistetty patenttituomioistuin

Yhtenäispatentteja ja nykyisin kansallisissa tuomioistuimissa käsiteltäviä perinteisiä eurooppapatentteja koskevat riidat käsitellään tulevaisuudessa yhdistetyssä patenttituomioistuimessa (Unified Patent Court, UPC). Tällöin patenttiriita ratkaistaan yhdellä kertaa kaikkien UPC:ssa mukana olevien maiden osalta.

Yhdistetyn patenttituomioistuimen keskusjaoston toiminnot jaetaan Pariisiin, Lontooseen ja Müncheniin. Lisäksi sopimusvaltiot voivat perustaa yhdessä paikallisjaostoja tai aluejaostoja. Muutoksenhakutuomioistuin sijaitsee Luxemburgissa.

Suomeen perustetaan oma paikallisjaosto. Tällöin yhtenäispatentteja koskevia patenttiriitoja voidaan ratkoa myös Suomessa. Lue lisää yhdistetystä patenttituomioistuimesta UPC:n verkkosivuilta.

Lisätietoja

Elinkeinoelämän ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteishankkeessa on selvitetty yhtenäispatenttijärjestelmän vaikutuksia suomalaisyrityksille. Selvityksessä on kuvattu myös patenttijärjestelmän uudistuksen pääpiirteet. Lue koko selvitys EK:n sivulta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.06.2019