Yhtenäispatentti

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistaminen on käynnissä. Kansallisten patenttien rinnalle on suunnitteilla vaikutukseltaan yhtenäinen patenttisuoja keksintöjen suojaamiseen Euroopassa. Yhdistetty patenttituomioistuin taas mahdollistaa patenttiriitojen ratkaisun koko Eurooppaa koskevin oikeusvaikutuksin.

Yhtenäispatenttijärjestelmän voimaantulon edellytyksenä on, että tuomioistuinsopimuksen ratifioi eli vahvistaa vähintään 13 EU-jäsenvaltiota mukaan luettuna kolme suosituinta jäsenvaltiota eurooppapatenttien voimaansaattamisessa. Suomi ratifioi tuomioistuinsopimuksen tammikuussa 2016.

Ajankohtaisen tilanteen ratifioinneista voit katsoa EU:n ylläpitämältä sivustolta.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Yhtenäispatenttijärjestelmän ja yhteisen tuomioistuimen toimintojen käynnistäminen edellyttää, että Saksa ratifioi sopimuksen. Tällä hetkellä arvioidaan, että yhtenäispatenttijärjestelmä tulisi voimaan alkuvuodesta 2023.

Vaikutukseltaan yhtenäinen eurooppapatentti eli yhtenäispatentti

Vaikutukseltaan yhtenäisestä eurooppapatentista eli yhtenäispatentista (European Patent with Unitary Effect, Unitary patent) tulee uusi vaihtoehto keksintöjen suojaamiseen Euroopassa. Kun perinteinen eurooppapatentti on myöntämisensä jälkeen saatettava yksitellen voimaan halutuissa Euroopan patenttisopimuksen (EPC) allekirjoittaneissa valtioissa, tulee yhtenäispatentti myöntämisensä jälkeen kerralla voimaan kaikissa uudessa patenttijärjestelmässä mukana olevissa valtioissa. Toteutuessaan yhtenäispatentti on siten alueellinen, valtioiden rajat ylittävä vaihtoehto perinteisille eurooppapatenteille ja kansallisille patenteille. Yhtenäispatentilla on mahdollista saada maantieteellisesti laaja ja yhtenäinen suoja keksinnölle.

Euroopan patenttivirasto EPO myöntää sekä perinteiset eurooppapatentit että yhtenäispatentit. Patentin hakeminen EPO:sta ei muutu. Eurooppapatentin myöntämisen jälkeen patentinhakija voi pyytää sen rekisteröimistä yhtenäispatenttina.

Lue lisää yhtenäispatentista EPO:n sivuilta.

EPOn sivuilta löydät myös yhtenäispatenttia käsittelevän oppaan.

Yhtenäispatentin rinnalla säilytetään myös perinteinen eurooppapatenttijärjestelmä, joten patentinhakijalla on mahdollisuus rajata patenttisuoja haluamiinsa kohdemaihin silloin, kun se on hänelle sopivin ja kustannustehokkain ratkaisu. Lue lisää eurooppapatenteista.

Yhdistetty patenttituomioistuin

Yhtenäispatentteja ja nykyisin kansallisissa tuomioistuimissa käsiteltäviä perinteisiä eurooppapatentteja koskevat riidat käsitellään tulevaisuudessa yhdistetyssä patenttituomioistuimessa (Unified Patent Court, UPC). Tällöin patenttiriita ratkaistaan yhdellä kertaa kaikkien UPC:ssa mukana olevien maiden osalta.

Yhdistetyn patenttituomioistuimen keskusjaoston toiminnot on jaettu Pariisiin ja Müncheniin. Iso-Britannian EU-eron takia Lontooseen suunnitellun keskusjaoston sijaintipaikka täytyy siirtää. Lisäksi sopimusvaltiot ovat perustaneet yhdessä paikallisjaostoja tai aluejaostoja. Muutoksenhakutuomioistuin sijaitsee Luxemburgissa.

Suomeen perustetaan oma paikallisjaosto. Tällöin yhtenäispatentteja koskevia patenttiriitoja voidaan ratkoa myös Suomessa. Lue lisää yhdistetystä patenttituomioistuimesta UPC:n verkkosivuilta.

Lisätietoja

Elinkeinoelämän ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteishankkeessa (2014) on selvitetty yhtenäispatenttijärjestelmän vaikutuksia suomalaisyrityksille. Selvityksessä on kuvattu myös patenttijärjestelmän uudistuksen pääpiirteet. Lue koko selvitys EK:n sivulta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.07.2022