Sääntöjen ennakkotarkastus

Rekisteröity säätiö voi kirjallisella hakemuksella pyytää ennakkotarkastusta säätiön sääntöjen muutokselle. Säätiön perustaja voi puolestaan pyytää ennakkotarkastusta perustettavan säätiön säännöille.

Ennakkotarkastus on voimassa kaksi vuotta PRH:n ennakkotarkastuspäätöksestä. Tuossa ajassa säätiörekisteriin voidaan tehdä ennakkotarkastukseen perustuva sääntömuutosta koskeva muutosilmoitus tai perusilmoitus, jolloin ilmoituksen käsittelymaksu on ei-ennakkotarkastettua ilmoitusta edullisempi.

Ilmoituslomakkeella tulee antaa tieto PRH:n tekemästä ennakkotarkastuksesta. Jos PRH:ssa ennakkotarkastettuihin sääntöihin on tehty muutoksia, on perus- ja muutosilmoituksen käsittelymaksu aina ei-ennakkotarkastetun ilmoituksen maksu.

Säätiölain 13 luvun 20 §:ssä säädetään säätiön sääntöjen ennakkotarkastamisesta ja sen merkityksestä. Lue lisää ennakkotarkastamisesta säätiölaista Finlex-säädöstietopankissa.

Hakemus

Ennakkotarkastusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee ilmetä paitsi hakijan yhteystiedot myös yhteyshenkilön osoite, sähköposti ja puhelinnumero.

Säätiötä perustettaessa hakemuksen allekirjoittaa joku säätiön perustajista. Jos on kyse säätiön sääntöjen muuttamisesta, hakemuksen allekirjoittaa säätiön puolesta toimivaltainen henkilö.

Liitteet

  • Hakemukseen tulee liittää tarkastettavat säännöt.
  • Jos säätiön tarkoitusta halutaan muuttaa, tarvitaan liitteeksi lisäksi kirjalliset perustelut tarkoituksen muuttamiselle.

Käsittelymaksu

PRH lähettää laskun käsittelymaksun suorittamiseksi sen jälkeen kun sääntöjen ennakkotarkastusasia on käsitelty. Käsittelymaksu on 800 euroa.

Hakemuksen toimittaminen

Ennakkotarkastushakemus voidaan toimittaa:

  • postitse osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Säätiörekisteri, 00091 PRH
  • jättämällä asiakirjat PRH:n palvelupisteeseen, osoite Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki. Lue lisää PRH:n palvelupisteestä.

Vinkkejä

Ennakkotarkastuksen jälkeen tehtävä sääntömuutosilmoitus

Kun PRH:lle tehdään ennakkotarkastettuihin sääntöihin perustuva sääntömuutosta koskeva muutosilmoitus, tulee ilmoitukseen liittää jäljennös sääntömuutoksesta päättäneen toimielimen pöytäkirjasta.

Kun ennakkotarkastetut säännöt on hyväksytty kokouksessa ennakkotarkastuksen mukaisina, ei muutosilmoituksen mukana tarvitse toimittaa säätiölle hyväksyttyjä uusia sääntöjä, jos päätöspöytäkirjasta ilmenee, että kokouksessa on hyväksytty "PRH:ssa X.X.201X ennakkotarkastetut säännöt muuttumattomina".

Säätiön tarkoituksen muuttamisesta

Säätiön tarkoituksen muuttamisesta on tarkempia määräyksiä säätiölain 6 luvun 2 §:ssä. Lue lisää tarkoituksen muuttamisesta säätiölaista Finlex-säädöstietopankissa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.03.2019