Edustamiseen oikeutetut

Oikeus säätiön edustamiseen voi perustua suoraan lakiin, säännöissä olevaan määräykseen tai hallituksen nimeltä mainitulle henkilölle antamaan oikeuteen. Hallitus voi antaa oikeuden jäsenelleen, toimitusjohtajalle tai muulle nimetylle henkilölle, jos säännöissä on tätä koskeva määräys. Hallitus voi milloin tahansa peruuttaa antamansa oikeuden säätiön edustamiseen.

Kun säätiön edustamiseen oikeutetuissa tapahtuu muutos, se täytyy ilmoittaa säätiörekisteriin.

Lomakkeet ja ilmoituksen allekirjoittaminen

Lomake Y4, liitelomake 17A ja henkilötietolomake

Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen varsinaisista jäsenistä tai hallituksen varsinaisen jäsenen valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Lomakkeella tulee ilmoittaa, miten oikeutettu edustaa (yksin/kenen kanssa yhdessä).

Huomio! Henkilötunnus ja kotisoite ilmoitetaan vain henkilötietolomakkeella. Älä laita näitä tietoja muille ilmoituslomakkeille. Lue lisää henkilötunnuksista ja kotiosoitteista.

Liitteet

Liitteeksi tarvitaan hallituksen jäsenen vakuutus siitä, että tehdyt ja ilmoitetut henkilövalinnat ovat oikeat ja että säätiöllä on hallussaan päätökset, joihin ilmoitetut asiat perustuvat, jos vakuutusta ei anneta liitelomakkeella 17A. Vakuutuksen voi antaa myös hallituksen jäsenen valtuuttama henkilö.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden osoitteita.

Käsittelymaksu

PRH lähettää ilmoittajalle laskun käsittelymaksun suorittamiseksi sen jälkeen kun säätiön tekemä ilmoitus on käsitelty. Edustamiseen oikeutetun muutosilmoitus maksaa 100 euroa. Säätiö voi samalla ilmoittaa hallintoneuvoston, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai hallituksen muutoksesta ilman lisämaksua.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.03.2019