Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto on säätiölain mukaan vapaaehtoinen elin. Jos säätiöön halutaan ottaa hallintoneuvosto, on siitä määrättävä säätiön säännöissä. Säätiön säännöissä voi olla määräys hallintoneuvoston varajäsenten valitsemisesta.

Ilmoitus säätiörekisteriin

Kun säätiön hallintoneuvoston kokoonpanossa tapahtuu muutoksia, tulee muutokset ilmoittaa välittömästi säätiörekisteriin. Voit helposti tarkistaa säätiön tiedot Virre-tietopalvelusta. Hallituksen varsinaisella jäsenellä on vastuu ilmoituksen tekemisestä.

Lomakkeet ja ilmoituksen allekirjoittaminen

Liitelomakkeella 17A kohdassa "Hallintoneuvosto" on ilmoitettava, jos säätiöllä on hallintoneuvosto (merkitään ruksi sille varattuun kenttään).

Hallintoneuvosto tulee lisäksi ilmoittaa kokonaisuudessaan erillisellä Hallintoneuvosto-liitelomakkeella. Vaikka hallintoneuvoston jäsenistä vain osa vaihtuisi, lomakkeilla tulee kuitenkin ilmoittaa uusi hallintoneuvosto kokonaisuudessaan.

Hallintoneuvoston jäsenten tarkemmat yksilöintitiedot tulee ilmoittaa säätiörekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia tai ihmisten kotiosoitteita. Lue lisää.

Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen varsinaisista jäsenistä tai hallituksen varsinaisen jäsenen valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, tulee ilmoitukseen liittää mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Liitteet

Liitteeksi tarvitaan hallituksen jäsenen vakuutus siitä, että tehdyt ja ilmoitetut henkilövalinnat ovat oikeat ja että säätiöllä on hallussaan päätökset, joihin ilmoitetut asiat perustuvat, jos vakuutusta ei anneta liitelomakkeella 17A. Vakuutuksen voi antaa myös hallituksen jäsenen valtuuttama henkilö.

Huom! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja), joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita.

Käsittelymaksu

PRH lähettää ilmoittajalle laskun käsittelymaksun suorittamiseksi sen jälkeen kun ilmoitus on käsitelty. Hallintoneuvoston muutosilmoitus maksaa 100 euroa. Säätiö voi samalla ilmoittaa toimitusjohtajan, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan tai hallituksen muutoksesta ilman lisämaksua.

Oma ilmoitus tehtävän päättymisestä

Hallintoneuvoston jäsen voi myös itse ilmoittaa tehtävänsä päättymisestä säätiörekisteriin. Lue lisää.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.01.2017