Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja on säätiölain mukaan vapaaehtoinen toimielin. Säätiön säännöissä voidaan määrätä, että säätiöllä on tai voi olla toimitusjohtaja. Hallitus valitsee toimitusjohtajan.

Toimitusjohtajan valinta tulee ilmoittaa välittömästi säätiörekisteriin. Säätiön hallituksen varsinaiset jäsenet ovat vastuussa ilmoituksen tekemisestä.

Myös toimitusjohtajan tai tämän sijaisen muuttumisesta on tehtävä välittömästi ilmoitus säätiörekisteriin.

Lomakkeet ja ilmoituksen allekirjoittaminen

Lomake Y4, liitelomake 17A ja henkilötietolomake

Säätiörekisterin lomakkeilla ilmoitetaan toimitusjohtajan nimi sekä syntymäaika. Erillisellä henkilötietolomakkeella ilmoitetaan nimi sekä henkilötunnus, ulkomaalaisista henkilöistä nimi sekä osoite. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia tai kotiosoitteita. Lue lisää henkilötunnuksista ja kotiosoitteista.

Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen varsinaisista jäsenistä tai hallituksen varsinaisen jäsenen valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Liitteet

Liitteeksi tarvitaan hallituksen jäsenen vakuutus siitä, että tehdyt ja ilmoitetut henkilövalinnat ovat oikeat ja että säätiöllä on hallussaan päätökset, joihin ilmoitetut asiat perustuvat, jos vakuutusta ei anneta liitelomakkeella 17A. Vakuutuksen voi antaa myös hallituksen jäsenen valtuuttama henkilö.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja tai sopimuksia), joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden osoitteita.

Käsittelymaksu

PRH lähettää ilmoittajalle laskun käsittelymaksun suorittamiseksi sen jälkeen kun säätiön tekemä ilmoitus on merkitty säätiörekisteriin. Toimitusjohtajan muutosilmoitus maksaa 100 euroa. Säätiö voi samalla ilmoittaa hallintoneuvoston, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan tai hallituksen muutoksesta ilman lisämaksua.

Kelpoisuus

Toimitusjohtajana ei voi olla oikeushenkilö, alaikäinen, konkurssissa tai liiketoimintakiellossa oleva eikä henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu.
Toimitusjohtaja ei voi myös olla hallintoneuvoston jäsen.

Ulkomailla asuvat

Toimitusjohtajalla ja mahdollisella sijaisella on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, ellei PRH myönnä lupaa poiketa tästä. Jos toimitusjohtajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, liitä selvityksenä kyseisestä henkilöstä esim. oikeaksi todistettu jäljennös passista. Lue lisää ulkomailla asuvien lupamenettelyistä.

Oma ilmoitus tehtävän päättymisestä

Toimitusjohtaja voi myös itse ilmoittaa tehtävänsä päättymisestä säätiörekisteriin. Lue lisää tehtävän päättymisestä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.03.2019