Säätiön osoite- ja yhteystietojen muutos

Säätiö ilmoittaa osoitteen ja muiden yhteystietojen muutoksen lomakkeella Y4.

Ilmoitus on maksuton. Lomake postitetaan lomakkeen etusivulla mainittuun osoitteeseen.

Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä tai hallituksen valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.01.2016