Säätiön osoite- ja yhteystietojen muutos

Säätiö ilmoittaa osoitteen ja muiden yhteystietojen muutoksen lomakkeella Y4. Avaa lomake Y4.

Ilmoitus on maksuton. Lomake postitetaan lomakkeen etusivulla mainittuun osoitteeseen.

Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä tai hallituksen valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.03.2019