Säätiön oman pääoman menettäminen

Jos liiketoimintaa harjoittavan säätiön hallitus havaitsee, että säätiön oma pääoma on negatiivinen, on hallituksen viipymättä tehtävä oman pääoman menettämisestä ilmoitus säätiörekisteriin.

Lomakkeet

Lomake Y4 ja liitelomake 17 A

Liitelomakkeen 17 A sivulla 5 kohdassa "muuta rekisteriin ilmoitettavaa/rekisteristä poistettavaa" ilmoitetaan, että säätiön oma pääoma on menetetty.

Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen varsinaisista jäsenistä tai hallituksen varsinaisen jäsenen valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Liitteet

Liitä mukaan kopio tai ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta.

Käsittelymaksu

PRH lähettää ilmoittajalle laskun käsittelymaksun suorittamiseksi sen jälkeen kun säätiön tekemä ilmoitus on käsitelty. Oman pääoman menettämistä koskevan ilmoituksen käsittelymaksu on 100 euroa.

Määräaika

Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

Säätiön oman pääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poistaminen

Oman pääoman menettämistä koskeva rekisterimerkintä voidaan poistaa säätiön tekemän rekisteri-ilmoituksen perusteella, jos säätiöllä on ilmoitukseen liitetystä taseesta ja säätiölain 12 luvun 22 §:n 2 momentin mukaisesta muusta selvityksestä ilmenevällä tavalla omaa pääomaa jäljellä. Taseen ja muun selvityksen on oltava tilintarkastettuja.

Lomake

Lomake Y4 ja liitelomake 17 A

Liitelomakkeen 17 A sivulla 5 kohdassa "muuta rekisteriin ilmoitettavaa/rekisteristä poistettavaa" pyydetään poistamaan säätiön oman pääoman menettämistä koskeva rekisterimerkintä.

Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen varsinaisista jäsenistä tai hallituksen varsinaisen jäsenen valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Liitteet

Liitä mukaan seuraavat asiakirjat:

  • kopio tai ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta
  • tase
  • tarvittaessa säätiölain 12 luvun 22 §:n 2 momentin mukainen muu selvitys.

Taseen ja muun selvityksen tulee olla tilintarkastettuja.

Käsittelymaksu

PRH lähettää ilmoittajalle laskun käsittelymaksun suorittamiseksi sen jälkeen kun säätiön tekemä ilmoitus on käsitelty. Säätiön oman pääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poistamista koskevan ilmoituksen käsittelymaksu on 100 euroa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 17.04.2019