Ohjeet uuden säätiölain edellyttämistä sääntömuutoksista - ilmoita viimeistään 1.12.2018

Vuonna 2015 voimaan tulleessa uudessa säätiölaissa on säännöksiä, joiden takia jotkut säätiöt joutuvat muuttamaan sääntöjään. Lain siirtymäkausi päättyy 1.12.2018, jolloin säätiöiden täytyy viimeistään ilmoittaa muutokset PRH:lle.

Siirtymäajasta on yksi poikkeus. Tietyn sisältöistä säätiön nimenkirjoittamista koskevaa lainvastaista sääntömääräystä ei tarvitse muuttaa, eikä ilmoittaa säätiörekisteriin viimeistään 1.12.2018, kun säätiö ei ole ilmoittamassa muuta sääntömuutosta siirtymäaikana. Lue lisää uuden lain siirtymäaikaa koskevasta poikkeuksesta.

Hyödynnä sääntöjen ennakkotarkastus

Kun säätiö on muuttamassa sääntöjään, voit teetättää PRH:lla maksullisen sääntöjen ennakkotarkastuksen. PRH tarkastaa, että muutetut säännöt ovat uuden säätiölain mukaiset. Lue lisää sääntöjen ennakkotarkastuksesta.

Ilmoita uuden lain mukaiset säännöt

Tutustu yleisimpiin uuden lain vastaisiin sääntömääräyksiin ja ilmoita muutokset säätiörekisteriin viimeistään 1.12.2018. Siirry esimerkkeihin yleisimmistä sääntömääräyksistä, jotka säätiön täytyy muuttaa ja ilmoittaa PRH:lle.

Kun säätiön voimassaolevat säännöt on rekisteröity ennen 1.12.2015, täytyy myös tietää, mikä toimielin päättää säätiön sääntömuutoksesta uuden lain siirtymäkauden aikana. Siirry ohjeisiin, joissa kerrotaan eri toimielinten päätösvallasta siirtymäkauden aikana.

Tutustu tarvittaessa myös seuraavaan lainsäädäntöön Finlex-säädöstiedopankissa:

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.02.2018