Mikä toimielin päättää säätiön sääntömuutoksesta siirtymäkauden aikana?

Tämä ohje koskee säätiöitä, joiden voimassaolevat säännöt on rekisteröity ennen 1.12.2015.

Säätiön hallitus

Säätiön hallitus päättää sääntömuutoksesta, kun

  • säännöissä määrätään, että sääntömuutoksesta päättää hallitus
  • säännöistä puuttuu maininta siitä, mikä toimielin päättää sääntömuutoksesta
  • sääntöjen mukaan sääntömuutoksesta päättää valtuuskunta, edustajisto, hallintoneuvosto tai muu vastaavanlainen toimielin ja kun tällainen toimielin valitsee säätiön sääntöjen mukaan enintään puolet hallituksen jäsenistä.

Muu toimielin kuin säätiön hallitus

Valtuuskunta, edustajisto, hallintoneuvosto tai muu vastaavanlainen toimielin päättää säätiön sääntöjen muutoksesta, kun

  • näin on säännöissä määrätty ja
  • toimielin valitsee säätiön sääntöjen mukaan yli puolet hallituksen jäsenistä.


Esimerkki

Kun valtuuskunta päättää, että siitä tulee hallintoneuvosto, on sen tehtävänä myös päättää sääntömuutoksesta.

Kun valtuuskunta päättää, ettei siitä tule hallintoneuvostoa, myös hallitus voi päättää sääntömuutoksesta. Tällaisessa tilanteessa täytyy sääntömuutosilmoitukseen liittää jäljennös hallituksen päätöksestä ja jäljennös valtuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta, josta käy ilmi valtuuskunnan päätös siitä että valtuuskunnasta ei tule hallintoneuvostoa.

Jos sääntömuutoksesta päätetään uuden lain siirtymäkauden jälkeen, päättäjänä on hallitus.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.02.2018