Säätiön nimi ja aputoiminimi

Säätiön nimi

Rekisteröidyn säätiön nimessä on oltava sanat "rekisteröity säätiö" tai niitä vastaava lyhennys "sr". Jos säätiön nimi on ruotsinkielinen, siinä on oltava sanat "registrerad stiftelse" tai lyhennys "sr". Jos säätiöllä on myös muun kuin suomen- tai ruotsinkielinen nimi, siinä on oltava sanat "rekisteröity säätiö" tällä kielellä tai lyhennys "sr".

Säätiön nimen on selvästi erottava säätiörekisterin aiemmin merkittyjen säätiöiden nimistä ja aputoiminimistä eikä sen käyttäminen saa olla omiaan aiheuttamaan sekaannusta toisen yleisesti tunnetun suojatun toiminimen tai tavaramerkin kanssa.

Säätiön nimestä säädetään säätiölain 2 luvun 5 §:ssä. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.

Patentti- ja rekisterihallitus tekee rekisterissä olevien säätiöiden rekisteritietoihin merkinnän "sr" säätiön nimeen viran puolesta. Säätiön sääntöihin lyhennettä ei lisätä.

Säätiön nimen käännös

Säätiön varsinainen nimi on suomenkielinen tai ruotsinkielinen. Jos säätiö aikoo käyttää nimeään kaksi- tai useampikielisenä, nimen jokainen ilmaisu on mainittava säännöissä. Jos säätiön nimi on säännöissä eri kielillä, ilmoitetaan myös nimen käännös säätiörekisteriin.

Säätiön nimen käännös voidaan ilmoittaa säätiörekisteriin joko perusilmoituksella tai sääntöjen muutoksen yhteydessä muutosilmoituksella.

Aputoiminimi

Säätiö saa harjoittaa osaa toiminnastaan erityisellä nimellä (aputoiminimi), joka voidaan rekisteröidä säätiörekisteriin. Säätiölaissa tarkoitettuun aputoiminimeen liittyy esimerkiksi seuraavia erityisiä seikkoja:

  • aputoiminimeen sovelletaan, mitä säätiölain 2 luvun 5 §:ssä säädetään säätiön nimestä,
  • aputoiminimeen ei kuitenkaan saa sisällyttää sanoja "rekisteröity säätiö" eikä lyhennystä "sr",
  • säätiölaissa tarkoitettuun aputoiminimeen sovelletaan lisäksi, mitä toiminimilaissa on säädetty toiminimestä.

Lue Finlex-säädöstietopankista lisää säätiölaista ja toiminimilaista.

Säätiön hallitus tekee päätöksen aputoiminimestä ja sillä harjoitettavasta toiminnan osasta. Säätiön sääntöihin ei tarvitse ottaa mainintaa aputoiminimestä. Oikeaksi todistettu jäljennös tai ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta tulee liittää ilmoitukseen. Otteella ei tarvitse näkyä kokouksessa tehtyjä päätöksiä, joita ei ilmoiteta säätiörekisteriin.

Jos säätiö on merkitty elinkeinonharjoittajana kaupparekisteriin, sillä voi olla myös toiminimilaissa tarkoitettu aputoiminimi. Lue lisää kaupparekisteristä ja aputoiminimistä.

Käsittelymaksu

Aputoiminimen käsittelystä peritään 100 euroa / aputoiminimi. Maksu peritään jälkikäteen.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.03.2019