Tilintarkastus

Säätiön tilintarkastus on toimitettava 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tilintarkastajat

Säätiölle on valittava yksi tai useampi hyväksytty tilintarkastaja. Säätiön tulee noudattaa sääntöjensä määräystä tilintarkastajista. Lue lisää tilintarkastajista.

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuslaissa säädetyn lisäksi tilintarkastuskertomuksessa on oltava lausunto siitä

  • onko säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annettu säätiön toiminnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudattamisen arvioimiseksi
  • onko säätiön toimielinten jäsenille säätiön ja sen tytäryhteisön ja -säätiön suorittamia palkkioita ja korvauksia pidettävä tavanomaisina.

Huomio! Tätä kohtaa ei korvaa tilintarkastuslain mukainen maininta siitä, antaako tilinpäätös kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tilintarkastuskertomuksen allekirjoittaa säätiön sääntöjen edellyttämä määrä tilintarkastajia.

Lainsäädäntöä

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.07.2018