Hakemuksen tutkiminen ja tavaramerkin rekisteröiminen

PRH tutkii tavaramerkkihakemuksesta ensin muodolliset seikat, kuten luokituksen ja hakemuksen tiedot. Tämän jälkeen hakemus siirtyy varsinaiseen käsittelyyn, jossa tutkitaan merkin rekisteröintikelpoisuus.

Hakemuksen vireilletulo

Jotta hakemus tulisi vireille ja saisi hakemispäivän, pitää hakemuksen sisältää seuraavat tiedot:

  • Hakijan tiedot
  • Tavara- ja palveluluettelo, jossa haettavat tavarat ja palvelut on yksilöity
  • Haettava tavaramerkki, joka on esitetty selkeästi ja täsmällisesti

Näiden lisäksi pitää myös maksaa hakemusmaksu ennen kuin hakemus tulee vireille. Jos jokin näistä puuttuu, PRH on hakijaan yhteydessä ja pyytää täydentämään hakemusta. Vasta, kun kaikki nämä asiat ovat kunnossa, hakemus saa hakemispäivän.

Hakemuksen peruuttaminen

Hakija voi peruuttaa vireillä olevan hakemuksen. Peruuttaminen kannattaa tehdä käyttämällä sähköistä jatkoasiointipalvelua. Peruuttaminen on maksuton.

Rekisteröinti ja julkaiseminen

Jos hakemukselle ei ole rekisteröintiesteitä tai nämä esteet on voitettu, tavaramerkki hyväksytään eli rekisteröidään ja julkaistaan Tavaramerkkilehdessä. Lehti ilmestyy kahdesti kuukaudessa.
PRH lähettää tavaramerkin haltijalle rekisteröintitodistuksen.

Tavaramerkkilehden ilmestymispäivästä alkaa kahden kuukauden pituinen väiteaika, jonka aikana kuka tahansa voi tehdä väitteen rekisteröityä merkkiä vastaan. Väiteperuste voi olla esimerkiksi se, että tavaramerkki on sekaannusvaarassa väitteentekijän vakiintuneeseen merkkiin, josta PRH ei ole voinut olla tietoinen.

Rekisteröinnin voimassaolo

Hakemus, joka on tullut vireille ennen 1.5.2019

Rekisteröinti on voimassa 10 vuotta rekisteröintipäivästä lukien. Rekisteröinnin voi uudistaa aina 10 vuoden välein.

Hakemus, joka on tullut vireille 1.5.2019 jälkeen

Rekisteröinti on voimassa 10 vuotta hakemispäivästä lukien. Rekisteröinnin voi uudistaa aina 10 vuoden välein.

Hakemuksen hylkääminen

Jos kaikista rekisteröinnin esteistä ei ole päästy eroon, merkki hylätään siltä osin, kuin este on olemassa. Hylkäyspäätöksestä voi valittaa markkinaoikeuteen ja sieltä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kun mahdolliset valitustiet on käyty loppuun ja hylkäyspäätöksestä tulee lopullinen, merkki rekisteröidään niiltä osin, kun estettä ei ole ollut.

Lue lisää rekisteröinnin edellytyksistä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.09.2019