Hakemuksen tutkiminen ja tavaramerkin rekisteröiminen

PRH tutkii tavaramerkkihakemuksesta ensin muodolliset seikat, kuten luokituksen ja hakemuksen tiedot. Tämän jälkeen hakemus siirtyy varsinaiseen käsittelyyn, jossa tutkitaan merkin rekisteröintikelpoisuus.

Jos hakemukselle ei ole rekisteröintiesteitä, tavaramerkki hyväksytään eli rekisteröidään ja kuulutetaan Tavaramerkkilehdessä. Lehti ilmestyy kahdesti kuukaudessa.
PRH lähettää tavaramerkin haltijalle rekisteröintitodistuksen.

Tavaramerkkilehden ilmestymispäivästä alkaa kahden kuukauden pituinen väiteaika, jonka aikana kuka tahansa voi tehdä väitteen rekisteröityä merkkiä vastaan. Väiteperuste voi olla esimerkiksi se, että tavaramerkki on sekoitettavissa väitteentekijän vakiintuneeseen merkkiin, josta PRH ei ole voinut olla tietoinen.

Rekisteröinti on voimassa 10 vuotta rekisteröintipäivästä lukien. Rekisteröinnin voi uudistaa aina 10 vuoden välein.

Miksi hakemus hylätään?

Jos kaikista rekisteröinnin esteistä ei ole päästy eroon, merkki hylätään siltä osin, kuin este on olemassa. Hylkäyspäätöksestä voi valittaa markkinaoikeuteen ja sieltä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kun mahdolliset valitustiet on käyty loppuun ja hylkäyspäätöksestä tulee lopullinen, merkki rekisteröidään niiltä osin, kun estettä ei ole ollut.

Lue lisää rekisteröinnin edellytyksistä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.02.2016