Väite

Rekisteröidyt tavaramerkit kuulutetaan kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyvässä Tavaramerkkilehdessä. Lehden ilmestymisen jälkeen ulkopuoliset tahot, joiden mielestä tavaramerkkiä ei olisi pitänyt hyväksyä tavaramerkkirekisteriin, voivat tehdä väitteen merkkiä vastaan.

Väiteaika

Väite on tehtävä kirjallisesti PRH:lle kahden kuukauden kuluessa rekisteröinnin kuuluttamispäivästä. Väiteaikaan ei voi saada pidennystä.

Jos viimeinen väitteentekopäivä osuu viikonloppuun tai arkipyhään, siirtyy viimeinen väitteentekopäivä seuraavaan arkipäivään. Jos vastaavaa päivää ei ole siinä kuussa, jona väiteaika päättyisi, pidetään sen kuukauden viimeistä päivää väiteajan loppupäivänä (esimerkiksi tavaramerkki kuulutettu 31.12., jolloin väiteaika päättyy 28.2. tai karkausvuonna 29.2.).

Väitteen sisältö

Väite on vapaamuotoinen kirjelmä, jossa tulee kertoa mitä rekisteröintiä vastaan väite on (rekisterinumero) ja ilmoittaa väitteentekijän nimi ja osoitetiedot.

Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä väitteen kohteena olevan rekisteröinnin tavaroita tai palveluja se koskee.

Väitteen perustelut

Väitekirjelmässä on ilmoitettava kaikki seikat, joihin väite perustuu. Väitettä voi täydentää vielä väiteajan jälkeen esimerkiksi lisänäytöllä tai -argumentoinnilla, jotka tukevat väiteperusteita, mutta uusia perusteita väiteajan päättymisen jälkeen ei voi enää esittää.

Väitteen yksilöinti

Väitteessä on yksilöitävä, koskeeko väite kaikkia väitteen kohteena olevan rekisteröinnin tavaroita ja palveluita vai vain osaa niistä, ja tällöin on ilmoitettava luokat sekä tavarat tai palvelut, joita väite koskee.

Väitteen kieli

Väite tulee tehdä joko suomeksi tai ruotsiksi.

Väitemaksu

Väitteentekijän on maksettava väitemaksu. Väite tulee vireille, vaikka väitemaksua ei ole maksettu väitettä jätettäessä. Puuttuvaa väitemaksua pyydetään väitteentekijältä välipäätöksellä. Väitemaksun maksaminen on kuitenkin edellytys väitteen tutkimiselle.

Katso tarkemmat maksuohjeet

Väitteen ja lausumien lähettäminen PRH:een

Väitteen tai lausuman voi lähettää PRH:lle postitse tai sähköpostitse. Mikäli väite tai lausuma sisältää erittäin laajan liitemateriaalin, tulee se toimittaa kahtena kappaleena postitse. Jos väite tai lausuma on sen kokoinen, että sen pystyy lähettämään sähköpostin liitetiedostona, väitteen tai lausuman voi toimittaa yhtenä liitetiedostona. Sähköpostitse toimitettua väitteestä tai lausumasta ei tarvitse toimittaa alkuperäisversiota postitse. Väitteen tai lausuman voi myös tuoda asiakaspalveluumme paikan päälle. Katso yhteystiedot sivun alalaidasta.

Huomioi, että PRH:lle lähetettävä materiaali ei saisi sisältää linkkejä. Linkkien takana olevat tiedot voivat muuttua, eikä niitä siksi voida ottaa käsittelyn pohjaksi.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.08.2018