Asiamies

Väitteentekijän asiamies ja valtakirja

Jos väitteentekijällä ei ole kotipaikkaa Suomessa, täytyy väitteentekijällä olla asiamies Euroopan talousalueelta, joka edustaa väitteentekijää väiteasiassa. Jos väitteentekijää edustaa asiamies, täytyy väitteessä ilmoittaa tämän nimi, kotipaikka ja osoite. Lisäksi väitteeseen tulee liittää valtakirja.

Valtakirjaa ei tarvitse liittää väitteeseen, jos asiamiehellä on PRH:ssa yleisvaltakirja tai väitteissä vedottujen kaikkien tavaramerkkien osalta asiamiesvaltuutus kattaa myös väitteen teon. Jos valtakirja puuttuu, PRH pyytää sitä välipäätöksellä.

Haltijan asiamies ja valtakirja

Jos tavaramerkin haltija antaa lausuman asiamiehen välityksellä, asiamiehellä täytyy olla tähän valtuutus. Jos asiamies ei ole kyseisen rekisteröinnin rekisteriin merkitty asiamies tai asiamiehellä ei ole PRH:ssa yleisvaltakirjaa, lausumaan täytyy liittää valtakirja. Jos valtuutus lausuman antamiselle puuttuu, PRH pyytää valtakirjaa välipäätöksellä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.12.2015