Pidennykset, kiirehtiminen tai lykkäys

Pidennykset väiteasioissa

Sekä tavaramerkin haltija että väitteentekijä voivat saada pidennyksen vastineen antamiseen kerran ilman perusteita ja sen jälkeen yksittäistapauksissa harkittavin perustein. Esimerkiksi sovintoneuvottelut väiteosapuolten välillä voivat olla hyväksyttävä peruste pidennyksen myöntämiselle.

PRH myöntää kesäpidennyksen vastineen antamiseen ilman perusteluja, jos vastineen antamisen määräaika päättyy 1.6 - 31.8. Kesäpidennyksiä voi siis olla useampia kuin yksi.

Väitekäsittelyn kiirehtiminen tai lykkäys

Joissain tapauksissa väitekäsittelyn lykkäys tai kiirehtiminen voi tulla väiteosapuolille ajankohtaiseksi väitekäsittelyn ollessa vireillä, esimerkiksi osapuolten sopimusneuvotteluiden tai asiaan liittyvän kanteen takia.

Kiirehtimistä tai lykkäystä voi pyytää PRH:lta kumpi tahansa väitteen osapuoli tai osapuolet yhdessä. Kiirehtimis- tai lykkäyspyyntö täytyy tehdä kirjallisesti ja siinä tulee olla tarvittava näyttö kiirehtimisen tai lykkäyksen perusteista.

PRH käyttää pyyntöjen hyväksymisessä tapauskohtaista harkintaa ja ilmoittaa osapuolille aina, kiirehditäänkö vai lykätäänkö käsittelyä vai eteneekö asia normaalijärjestyksessä.

PRH voi lykätä väitekäsittelyä myös viran puolesta. Tämä tulee kysymykseen tapauksissa, joissa väitteessä vedotun estemerkin käsittely ei ole vielä lainvoimainen. Myöhässä tulleet väitteet käsitellään pääsääntöisesti kiirehditysti ja näistä tehdään päätös väitteen tutkimatta jättämisestä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.08.2018