Väitemenettely kansallisissa rekisteröinneissä

PRH tarkastaa väitteen sen saapuessa ja tarvittaessa lähettää väitteentekijälle välipäätöksen, jossa muodolliset puutteet pyydetään korjaamaan joko neljän tai kahdeksan viikon määräajassa.

PRH antaa väitteen tiedoksi tavaramerkinhaltijalle, jolla on mahdollisuus antaa lausumansa väitteen johdosta kahdeksan viikon määräajassa. PRH antaa tavaramerkin haltijan vastineen puolestaan tiedoksi väitteentekijälle, jolla on mahdollisuus myös antaa lausumansa.

PRH antaa lausumia tiedoksi väiteosapuolille niin kauan kuin osapuolet lausuvat asiassa jotain. Lisälausumien antamiselle annetaan neljän viikon määräaika. Kun asiassa ei enää lausuta mitään uutta, menee väite odottamaan ratkaisuvuoroaan. PRH käsittelee väiteasian hakemusasiakirjojen ja väitteen sekä siihen annettujen lausumien perusteella tämän jälkeen keskimäärin noin kuudessa kuukaudessa.

Hävinnyt osapuoli voi valittaa PRH:n antamasta päätöksestä markkinaoikeuteen, jossa väite voidaan hylätä tai tavaramerkin rekisteröinti voidaan väitteen johdosta kumota joko kokonaan tai osittain.

Tutustu väitemenettelyyn.

Banneri, josta on linkki kaaviokuvaan kansallisten tavaramerkkien rekisteröinnin väitemenettelystä

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.08.2018