Väitemenettely

PRH tarkastaa väitteen sen saapuessa ja tarvittaessa lähettää väitteentekijälle välipäätöksen, jossa muodolliset puutteet pyydetään korjaamaan kahden kuukauden määräajassa.

PRH antaa väitteen tiedoksi tavaramerkinhaltijalle, jolla on mahdollisuus antaa lausumansa väitteen johdosta kahden kuukauden määräajassa. PRH antaa tavaramerkin haltijan vastineen puolestaan tiedoksi väitteentekijälle, jolla on mahdollisuus myös antaa lausumansa.

Lausumien tiedoksianto

Tavaramerkkihakemus on tullut vireille ennen 1.5.2019

PRH antaa lausumia tiedoksi väiteosapuolille niin kauan kuin osapuolet lausuvat asiassa jotakin uutta. Lisälausumien antamiselle annetaan neljän viikon määräaika. Kun asiassa ei enää lausuta mitään uutta, menee väite odottamaan ratkaisuvuoroaan.

Tavaramerkkihakemus on tullut vireille 1.5.2019 jälkeen

PRH antaa lausumia tiedoksi väiteosapuolille pääsääntöisesti kahdesti. Määräaika lausumien antamiselle on kaksi kuukautta. Jos tiedoksi annettavassa lausumassa tai selvityksessä ei ole asiallisesti mitään sellaista uutta, jota ei olisi lausuttu jo aiemmin, PRH:n ei tarvitse antaa lausumaa tiedoksi.

PRH antaa väitteen tiedoksi myös pantin- tai lisenssinhaltijalle ja antaa mahdollisuuden lausua väitteestä. Tämä lausuma annetaan väitteentekijälle ja haltijalle tiedoksi.

Aiemman tavaramerkin tai toiminimen käyttämättömyys

Jos väitteen kohteena oleva tavaramerkin haltija vetoaa siihen, että aiemmin rekisteröityä tavaramerkkiä tai toiminimeä ei ole käytetty, pitää tällaisen aiemman merkin haltijan osoittaa, että merkkiä tai toiminimeä on käytetty viimeisen viiden vuoden aikana ennen väitteen kohteena olevan tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää.

Väitteen kohteena olevan tavaramerkin haltijan pitää vedota tosiasiallisen käytön puuttumiseen silloin, kun lausuu väitteestä ensimmäisen kerran. Muuten hän ei voi siihen myöhemmin vedota.

Väitteen käsittely ja ratkaiseminen

PRH käsittelee väiteasian sekä väitteen että siihen annettujen lausumien perusteella. Tavoite on, että väiteasia ratkaistaan keskimäärin noin kolmessa kuukaudessa väitteen ratkaisuvalmiiksi tulosta. Hävinnyt osapuoli voi valittaa PRH:n antamasta päätöksestä markkinaoikeuteen, jossa väite voidaan hylätä tai tavaramerkin rekisteröinti voidaan väitteen johdosta kumota joko kokonaan tai osittain.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.07.2020