Välipäätös

Jos tavaramerkkihakemuksen hyväksymiselle löytyy tutkimuksissa jokin este, hakijalle lähetetään välipäätös kirjattuna kirjeenä. Välipäätöksiä annetaan pääsääntöisesti vain yksi. Toinen välipäätös annetaan harkinnan mukaan vain silloin, jos sen voidaan olettaa tuovan olennaisesti lisätietoa ratkaisua varten.

Mikä on muodollinen välipäätös?

PRH lähettää hakijalle jo käsittelyn alkuvaiheessa muodollisen välipäätöksen, jos hakemuksessa on jokin muodollinen puute, esimerkiksi luokitus on virheellinen, tai valtakirja puuttuu. Muodollisessa välipäätöksessä PRH pyytää hakijaa korjaamaan mainitut puutteet. Kun hakija on korjannut puutteet, PRH voi tutkia hakemuksen muilta osin.

Missä ajassa vastaat välipäätökseen?

On erittäin tärkeää vastata välipäätökseen PRH antamassa määräajassa. Jos et toimita vastausta määräajassa, hakemus jää sillensä, eli käsittely päättyy. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka haettu tavaramerkki olisi joiltakin osin ollut rekisteröitävissä, sitä ei rekisteröidä, vaan koko hakemus jätetään käsittelemättä.

Tämän jälkeen tavaramerkin saa uudelleen vireille vain tekemällä uuden hakemuksen ja maksamalla uuden hakemusmaksun. Tällaisessa tapauksessa voit kuitenkin tehdä kirjallisen kiirehtimispyynnön.

Vastausajat ovat seuraavat:

  • välipäätös 48 viikkoa
  • muodollinen välipäätös vähintään 4 viikkoa
  • kansainvälisten rekisteröintien välipäätös 12 viikkoa.

Milloin PRH antaa määräaikaan pidennyksen?

Voit saada pidennyksen välipäätösvastaamiseen annettuun määräaikaan, kun pyydät pidennystä kirjallisesti määräajan sisällä. Lisäksi on maksettava pidennysmaksu. Tutustu hinnastoon ja maksuohjeisiin.

Jokaisen välipäätöksen jälkeen voi saada yhden pidennyksen ilman perusteluja. Toisen pidennyksen saaminen edellyttää erityisiä perusteluita, kuten näyttöä vireillä olevista suostumusneuvotteluista estemerkin haltijan kanssa.

Jos olet jo toimittanut vastauksen välipäätökseen, ei pidennystä sen jälkeen voida enää myöntää.

Kesäpidennys myönnetään ilman perusteluja kaikkiin välipäätöksiin, joiden määräaika päättyy 1.6.31.8. Kesäpidennyksiä voi siis olla useampia kuin yksi.

Kuinka vastaat välipäätökseen?

Välipäätökseen pitää vastata kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla. On myös suositeltavaa tutustua esimerkkeihin siitä, kuinka vastaat välipäätökseen ja kuinka voit päästä eroon välipäätöksessä ilmoitetuista esteistä. Siirry esimerkkeihin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.11.2018