Tavaramerkin rekisteröinti voi estyä muistakin syistä

Tavaramerkin rekisteröinti voi estyä myös alla luetelluista syistä.

Tavaramerkki sisältää Suomessa käytössä olevan sukunimen tai nimen

Sukunimi ei kuitenkaan ole este, jos se samalla on myös etunimi tai jonkin esineen tai asian yleisnimi (esim. karhu, virta) tai jos sukunimi sisältyy hakijan omaan nimeen.
Sukunimiesteestä pääse eroon myös hankkimalla kaikkien sukunimenhaltijoiden suostumuksen.

Suomessa käytössä olevia sukunimiä pääset tutkimaan Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilta.

Tavaramerkki on lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen

Esimerkiksi huumausaineita ihannoiva merkki ei ole rekisteröitävissä.

Tavaramerkki on harhaanjohtava tavaran tai palvelun ominaisuuksien suhteen

Jos tavaramerkki viittaa esimerkiksi Ranskaan, vaikka hakija on suomalainen. Esimerkiksi "Parfum de Paris". Esteestä pääsee eroon supistamalla tavaraluetteloa siten, että se kattaa vain kyseisestä maasta peräisin olevia tuotteita.

Tavaramerkki sisältää virallisia tunnuksia (esimerkiksi valtion lipun tai kunnallisvaakunan) tai merkkejä tai jotakin niihin sekoitettavaa

Tällaisen rekisteröiminen edellyttää lupaa. Esimerkiksi Suomen lipun ja vaakunan osalta lupa pitää saada sisäasiainministeriöstä tai kunnallisvaakunan osalta kyseiseltä kunnalta.

WIPO pitää listaa Pariisin yleissopimuksen 6ter artiklan nojalla suojattavista kansainvälisistä tunnuskuvista, virallisista tarkastus- ja takuumerkeistä, vaakunoista, lipuista ja muista tunnuskuvista ja nimityksistä. Siirry WIPO:n 6ter-tietokantaan.

Tavaramerkki loukkaa toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen erikoislaatuista nimeä, tai se loukkaa toisen tekijänoikeutta tai toisen oikeutta valokuvaan tai suojattuun malliin

Tekijänoikeuden haltijan antama suostumus poistaa esteen.

Tavaramerkki on sekoitettavissa toisen aiemmin käyttöön ottamaan merkkiin, jonka käytöstä hakija tiesi tehdessään hakemuksen, eikä hakija ole itse käyttänyt merkkiään ennen tätä toista

Tavaramerkin hakija on siis toiminut vilpillisellä mielellä, koska tiesi, että tavaramerkki oli jo toisen käytössä.

Tavaramerkki on sekoitettavissa rekisteröityyn kasvilajikkeen lajikenimeen

Tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä, jos merkki on sama tai selvästi jäljittelee Suomessa tai EU:ssa suojatun kasvilajikkeen lajikenimeä ja tavaramerkkihakemuksen kattamat tavarat tai palvelut ovat samaa tai läheistä sukua kasvilajikkeen kanssa.

Suomessa EVIRA ylläpitää kasvilajikejulkaisuja. Siirry EVIRAn sivuille, josta löydät kasvilajikejulkaisut

Tavaramerkki on sekoitettavissa Suomessa tai Euroopan unionissa suojattuun alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen merkintään

Tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä, jos se on sama tai selvästi jäljittelee Suomessa tai Euroopan unionissa suojattua alkuperänimitystä, maantieteellistä merkintää, viinien perinteistä merkintää tai aidon perinteisen tuotteen nimeä.

Siirry lukemaan lisää elintarvikkeiden nimisuojajärjestelmästä. Sivuilta löydät myös linkit EU:n ylläpitämiin tietokantohin kaikista nimisuojatuotteista.

Lisää tietoa nimisuojasta löydät myös maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 28.02.2020