Kuka voi olla hakija?

Tavaramerkin hakijana voi olla

  • yksityishenkilö
  • oikeushenkilö, kuten yritys, yhteisö tai säätiö (aputoiminimi ei voi olla hakijana)

Mitä tietoja hakijasta ilmoitetaan?

Hakemuksessa pitää ilmoittaa hakijan nimi tai toiminimi, kotipaikka sekä yhteystiedot eli osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Yrityksen osalta tulee ilmoittaa Y-tunnus ja kaikilta rekisteriin merkittäviltä yksityishenkilöiltä pitää ilmoittaa henkilötunnus. Ulkomaisen yrityksen osalta tulee ilmoittaa yrityksen rekisteritunnus ja jos hakijalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, pitää ilmoittaa syntymäaika.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja hakijana

Yksityisen elinkeinonharjoittajan pelkkä toiminimi ei voi olla tavaramerkin hakijana eikä haltijana, koska yksityinen elinkeinonharjoittaja ei ole oikeushenkilö. Hakijan tulisi käyttää joko pelkkää omaa nimeään toiminimestä huolimatta tai muotoa: Meikäläinen, Maija, toiminimen XXX haltijana. Tavaramerkin kannalta ei ole merkitystä kumpaa muotoa käytetään.

Useita hakijoita

Hakijoita voi olla yksi tai useampia hakijoita yhdessä. Tavaramerkki voi siis olla useamman henkilön tai yrityksen yhteisomistuksessa.

Jos hakijoita on useita, riittää kun vähintään yksi hakija on allekirjoittanut hakemuksen. PRH voi pyytää muilta hakijoilta allekirjoitusta, jos siihen on erityisiä syitä.

Huomaathan, että PRH lähettää kirjeet ja päätökset vain hakijoista ensimmäisenä mainitulle.

Ulkomaalainen hakija

Ulkomaisen yrityksen tulee ilmoittaa yrityksen rekisteritunnus. Jos hakija on yksityishenkilö eikä hänellä ole suomalaista henkilötunnusta, hänen pitää ilmoittaa syntymäaikansa.

Jos hakijalla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella (ETA), hänellä täytyy olla asiamies, jolla on kotipaikka ETA-alueella.

Jos hakijaa edustaa asiamies, täytyy hakemuksessa ilmoittaa asiamiehen nimi, kotipaikka sekä yhteystiedot eli osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Jos asiamiehenä toimii yksityishenkilö, täytyy hänestä lisäksi ilmoittaa henkilötunnus. Jos asiamiehellä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitetaan syntymäaika. Yrityksen osalta tulee ilmoittaa rekisteritunnus. Asiamiehellä täytyy olla oikeus edustaa hakijaa kaikessa, mikä koskee merkkiä.

Valtakirjaa ei pääsääntöisesti tarvita. Lue lisää asiamiesten käytöstä.

Lue lisää asiamiehestä ja siirry lomakkeisiin.

Alaikäinen hakija

Jos hakija on alaikäinen, hakemuksessa tulee olla myös huoltajan allekirjoitus.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.08.2020