Kuinka ilmoitat hakijan tiedot?

Hakemuksessa täytyy ilmoittaa hakijan tiedot, eli hakijan nimi tai toiminimi, kotipaikka ja osoite.

Hakija voi olla

  • yksityishenkilö eli luonnollinen henkilö
  • yksityinen elinkeinonharjoittaja
  • oikeushenkilö, kuten yritys, yhteisö tai säätiö (aputoiminimi ei voi olla hakijana).

Yksityinen elinkeinonharjoittaja hakijana

Yksityisen elinkeinonharjoittajan pelkkä toiminimi ei voi olla tavaramerkin hakijana eikä haltijana, koska yksityinen elinkeinonharjoittaja ei ole oikeushenkilö. Hakijan tulisi käyttää joko pelkkää omaa nimeään toiminimestä huolimatta tai muotoa: Meikäläinen, Maija, toiminimen XXX haltijana. Tavaramerkin kannalta ei ole merkitystä kumpaa muotoa käytetään.

Useita hakijoita

Hakijoita voi olla yksi tai useampia hakijoita yhdessä. Tavaramerkki voi siis olla useamman henkilön tai yrityksen yhteisomistuksessa.

Jos hakijoita on useita, kaikkien hakijoiden täytyy allekirjoittaa hakemus tai antaa jollekin valtuutus hoitaa asiaa puolestaan. PRH lähettää kirjeet ja päätökset hakijoista ensiksi mainitulle.

Ulkomaalainen hakija

Jos hakijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, hänellä täytyy olla asiamies Euroopan talousalueelta. Asiamiehellä on velvollisuus edustaa hakijaa kaikessa, mikä koskee merkkiä.

Jos hakijaa edustaa asiamies, täytyy hakemuksessa ilmoittaa tämän nimi, kotipaikka ja osoite. Lisäksi valtakirja täytyy liittää mukaan.

Lue lisää asiamiehestä ja siirry lomakkeisiin.

Alaikäinen hakija

Jos hakija on alaikäinen, hakemuksessa tulee olla myös huoltajan allekirjoitus. Jos hakija käyttää asiamiestä, valtakirjan pitää olla myös huoltajan allekirjoittama.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 17.11.2017