Kuinka esität tavaramerkin hakemuksessa

Tavaramerkki on ilmoitettava hakemuksessa selkeästi ja täsmällisesti. Jokaista merkkiä varten on tehtävä oma erillinen hakemuksensa. Yhteen hakemukseen voi laittaa vain yhden version merkistä.

Merkki tulee esittää tavalla, joka on selkeä, täsmällinen ja ymmärrettävä. Merkki voidaan esittää pelkkänä tiedostona.

Sanamerkki

Sanamerkki
Sanamerkki on tavaramerkki, joka muodostuu yksinomaan yhdestä tai useammasta sanasta tai kirjainyhdistelmästä. Merkissä ei siis ole mitään kuvioita tai erityistä painoasua tai kirjaisinta.

Sanamerkki antaa laajan suojan, koska sana on ainoa suojaa saava osa merkissä. Tällaisen merkin hyväksyminen edellyttää erityisesti sitä, että sana on erottamiskykyinen. Lue lisää erottamiskyvystä.

Kuviomerkki

Kuviomerkki
Kuviomerkki muodostuu pelkästään piirroksista, grafiikasta tai kuvasta. Kuviomerkki ei siis sisällä sanoja tai kirjaimia.

Huomaa, että hakemukseen tulee liittää vain yksi versio kuviosta, eikä siis erilaisia vaihtoehtoja samasta merkistä. PRH ei voi tehdä valintaa siitä, mitä toimitetuista vaihtoehdoista hakemus koskee ja mikä merkki siis tutkitaan.

PRH hyväksyy JPEG-tiedostomuodon.

Kuviomerkki, jossa sanallinen osa

Kuviomerkki, jossa sanallinen osa
Kuviomerkki, jossa on sanallinen osa, sisältää sekä kuviota että sanan, sanoja tai kirjaimia. Tällainen merkki on esimerkiksi sana, joka on esitetty erityisessä painoasussa tai erityisellä kirjaisintyypillä.

PRH hyväksyy JPEG-tiedostomuodon.

Kolmiulotteinen merkki

Kolmiulotteinen merkki
Kolmiulotteinen merkki muodostuu itse tuotteen tai sen pakkauksen ulkoasusta. Se käsittää siis kolmiulotteisen muodon. PRH hyväksyy JPEG-tiedostomuodon.

Äänimerkki

Äänimerkki
Äänimerkki koostuu yksinomaan äänestä tai äänien yhdistelmästä.

PRH hyväksyy MP3-tiedostomuodon. Äänitiedoston lisäksi on mahdollista liittää hakemukseen myös graafinen esitys merkistä, jos se on riittävän täsmällinen ja vastaa merkin ääntä (esimerkiksi nuottiviivasto.

Liikkuva tavaramerkki

Liikkuva tavaramerkki
Tavaramerkki koostuu liikkeestä tai merkin elementtien sijainnin muutoksesta. Merkki voidaan kuvata joko MP4-tiedostona tai kuvasarjana.

Sijaintimerkki

Sijaintimerkki
Tavaramerkki koostuu erityisestä tavasta, jolla merkki on sijoitettu tai kiinnitetty tuotteeseen.

Toistuva kuvio

Toistuva kuvio
Tavaramerkki koostuu yksinomaan säännöllisesti toistuvista elementeistä tai kuviosta.

Multimediamerkki

Multimediamerkki
Multimediamerkki koostuu kuvan ja äänen yhdistelmästä.

PRH hyväksyy MP4-tiedostomuodon.

Merkin värit ja mustavalkoiset merkit

Merkki saa suojaa juuri sellaisena ja sen värisenä, kuin se on hakemuksessa esitetty. Väriselitys tarvitaan enää värimerkeistä.

1.5.2019 alkaen mustavalkoisina esitettyjen merkkien ei katsota enää kattavan kaikkia värimuunnelmia, vaan se kattaa merkin vain esitetyssä mustavalkoisessa muodossaan.

Vanhojen tavaramerkkien suoja-ala

Ennen 1.5.2019 haettujen mustavalkoisten merkkien katsotaan edelleen kattavan merkin kaikissa eri värimuunnoksissa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 31.03.2020