Mitä tai millaista tavaramerkkiä haet?

Tavaramerkki on ilmoitettava hakemuksessa selkeästi. Jokaista merkkiä varten on tehtävä oma erillinen hakemuksensa, eikä yhteen hakemukseen voi laittaa kuin vain yhden version merkistä.

Sanamerkki

Sanamerkki on tavaramerkki, joka muodostuu yksinomaan yhdestä tai useammasta sanasta tai kirjainyhdistelmästä. Merkissä ei siis ole mitään kuvioita tai erityistä painoasua tai kirjaisinta.

Sanamerkki antaa laajan suojan, koska sana on ainoa suojaa saava osa merkissä. Tällaisen merkin hyväksyminen edellyttää tietysti sitä, että sana on erottamiskykyinen.

Kuviomerkki

Kuviomerkki muodostuu pelkästään piirroksista, grafiikasta tai kuvasta. Kuviomerkki ei siis sisällä sanoja tai kirjaimia.

Huomaa, että hakemukseen tulee liittää vain yksi versio kuviosta, eikä siis erilaisia vaihtoehtoja samasta merkistä. PRH ei voi tehdä valintaa siitä, mitä toimitetuista vaihtoehdoista hakemus koskee ja mikä merkki siis tutkitaan.

Kuviomerkki, jossa sanallinen osa

Kuviomerkki, jossa on sanallinen osa, sisältää sekä kuviota että sanan, sanoja tai kirjaimia. Tällainen merkki on esimerkiksi sana, joka on esitetty erityisessä painoasussa tai erityisellä kirjaisintyypillä.

Merkin värit

PRH:n tämänhetkisen tulkinnan mukaan mustavalkoisen merkin rekisteröinti kattaa kaikki värit. Jos haluat rekisteröidä merkin mustavalkoisena, liitä hakemukseen vain mustavalkoinen kuva merkistä.

Jos haluat rekisteröidä tavaramerkin tietyissä väreissä, on hakemuksessa lueteltava merkin kaikki värit (esimerkiksi "Merkin värit ovat sininen, punainen ja harmaa"). Jos haet merkin rekisteröintiä värillisenä, liitä hakemukseen vain värillinen kuva merkistä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.08.2016