PRH:n luokituskäytäntö 1.1.2016 lähtien

Hakemuksessa on aina lueteltava ne tavarat ja palvelut, joille suojaa halutaan hakea.

Suoja-ala on luokitusluettelon sanamerkityksen mukainen. Nizzan luokitussopimuksen luokitusperiaatteet on kuitenkin huomioitava, kun arvioidaan sanamerkityksen laajuutta. Hakemus tai rekisteröinti kattaa siis ne tavarat tai palvelut, jotka kuuluvat nimikkeen sanamerkitykseen ja sisältyvät kyseiseen luokkaan.

Täsmennystä vaativat luokkaotsikot

Jos hakemus sisältää jonkun alla olevista luokkaotsikoista, hakijan on täsmennettävä, mitä kyseiseen luokkaan ja yleisnimikkeen sanamerkitykseen kuuluvia tavaroita ja palveluita halutaan suojata.

 • Luokka 7 – Koneet ja konetyökalut
 • Luokka 37 – Huolto ja korjaus; Asennuspalvelut
 • Luokka 40 – Aineiden ja esineiden käsittely
 • Luokka 45 – Muiden tarjoamat henkilökohtaiset ja sosiaaliset palvelut yksilöiden tarpeiden täyttämiseksi

PRH:n luokituskäytäntö 1.1.2014 - 31.12.2015

Hakemuksessa on aina tullut luetella ne tavarat ja palvelut, joille suojaa on haettu.

Suoja-ala on luokitusluettelon sanamerkityksen mukainen. Nizzan luokitussopimuksen luokitusperiaatteet on kuitenkin huomioitava, kun arvioidaan sanamerkityksen laajuutta. Hakemus tai rekisteröinti kattaa siis ne tavarat tai palvelut, jotka kuuluvat nimikkeen sanamerkitykseen ja sisältyvät kyseiseen luokkaan.

Täsmennystä vaatineet luokkaotsikot

Jos hakemus on sisältänyt jonkun alla olevista luokkaotsikoista, hakijan on tullut täsmentää, mitä kyseiseen luokkaan ja yleisnimikkeen sanamerkitykseen kuuluvia tavaroita ja palveluita halutaan suojata.

 • Luokka 6 – Epäjalot metallitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin
 • Luokka 7 – Koneet ja konetyökalut
 • Luokka 14 – Jalometallit ja niiden seokset ja jalometalliset tai jalometallilla päällystetyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin
 • Luokka 16 – Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin
 • Luokka 17 – Kumi, guttaperkka, kautsu, asbesti, kiille ja näistä aineista tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin
 • Luokka 18 – Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin
 • Luokka 20 – Puusta, korkista, ruo'osta, rottingista, koripunoksesta, sarvesta, luusta, norsunluusta, valaanluusta, simpukasta, meripihkasta, helmiäisestä, merenvahasta ja kaikkien näiden aineiden korvikkeista tai muovista tehdyt tavarat (jotka eivät sisälly muihin luokkiin)
 • Luokka 37 – Huolto ja korjaus; Asennuspalvelut
 • Luokka 40 – Aineiden ja esineiden käsittely
 • Luokka 45 – Muiden tarjoamat henkilökohtaiset ja sosiaaliset palvelut yksilöiden tarpeiden täyttämiseksi

PRH:n luokkaotsikoiden kattavuutta koskeva luokituskäytäntö 1.10.2012 - 31.12.2013

Jos tavaramerkkihakemus on kattanut koko luokkaotsikon ja lisäksi fraasin "kaikki muut tavarat/palvelut, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa", rekisteröinti kattaa luokkaotsikon sanamerkityksiin sisältyvät kyseiseen luokkaan kuuluvat tavarat ja palvelut ja lisäksi kaikki hakemushetkellä voimassaolleeseen aakkoselliseen luetteloon kyseisessä luokassa sisältyvät tavarat tai palvelut.

Jos sen sijaan hakemus on kattanut koko luokkaotsikon (mutta ei fraasia), kattaa rekisteröinti vain luokkaotsikon sanamerkityksiin sisältyvät kyseiseen luokkaan kuuluvat tavarat ja palvelut.

PRH:n luokkaotsikoiden kattavuutta koskeva luokituskäytäntö ennen 1.10.2012

Jos tavaramerkkiä on haettu niin, että se sisältää luokkaotsikon kokonaisuudessaan, kattaa rekisteröinti kaikki kyseiseen luokkaan luokiteltavat tavarat ja palvelut. Se kattaa siis myös sellaiset tavarat/palvelut, jotka eivät sisälly kyseisen luokan aakkoselliseen luetteloon tai kyseisen luokkaotsikon sanamerkitykseen.

Esimerkki: Luokan 35 koko luokkaotsikko: Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät. Hakemus kattaa luokassa 35 muiden muassa palvelun "vaatteiden vähittäismyynti", vaikka kyseinen palvelu ei sisälly NCL:n aakkoselliseen luetteloon eikä luokkaotsikon sanamerkityksen voida katsoa kattavan vähittäismyyntiä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.01.2016