Tavaroiden ja palveluiden valinta ja ilmoittaminen hakemuksessa

Kun täytät hakemusta, sinun on määriteltävä tarkasti, mitä tavaramerkillä halutaan suojata. Mieti ajoissa, mitä ovat ne tuotteet tai palvelut, joilla merkkiä aiot käyttää. Selvitä esimerkiksi TMClass-tietokannan avulla, mihin luokkaan kyseinen tuote kuuluu ja ilmoita tavarat tai palvelut selkeästi hakemuksessa.

Miten valitset oikean luokan?

Ennen hakemuksen tekemistä sinun täytyy selvittää se, millä tuotteilla tavaramerkkiä jo käytetään tai mahdollisesti aiotaan käyttää lähivuosina. Hakemuksessa ilmoitettavat tavarat ja palvelut valitaan tämän mukaisesti. Jos merkkiä käytetään tavaroiden tunnusmerkkinä, löytyvät ne luokista 1 - 34. Jos tavaramerkkiä käytetään palvelun tunnusmerkkinä, löytyvät nämä luokista 35 - 45.

Esimerkki 1: Jos merkkiä käytetään autojen tavaramerkkinä, on ensisijainen luokka tavaraluokka 12, johon luokitellaan autot tavaroina. Jos merkkiä käytetään autonvuokrauspalvelun tunnusmerkkinä, on ensisijainen luokka palveluluokka 39, johon sisältyvät autonvuokrauspalvelut.

Esimerkki 2: Tietokoneohjelmistoja valmistava yritys haluaa rekisteröidä tavaramerkin. Merkkiä käytetään tietokoneohjelman ja tilauksesta tehtävän ohjelmointipalvelun tunnusmerkkinä. Merkkiä haetaan luokkaan 9 tavaranimikkeelle "tietokoneohjelmat" sekä luokkaan 42 palvelunimikkeelle "tietokoneohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen".

Sinun kannattaa siis hakea suojaa vain niille tavaroille ja palveluille, joille todellisuudessa tarvitset suojaa nyt ja lähitulevaisuudessa. Mitä enemmän tavaroita ja palveluita hakemuksessa on, sitä todennäköisemmin PRH voi löytää esteitä tutkiessaan rekisteröintiä ja sitä hitaampaa on hakemuksen käsittely.

Myöhemmin, jos tuote- tai palveluvalikoima laajenee, voit jättää uuden hakemuksen uudella tavaraluettelolla.

Mistä saat tietoa ja apua luokan valinnassa?

Saat yleiskäsityksen siitä, mitkä tavarat tai palvelut menevät mihinkin luokkaan tutustumalla Luokkaotsikot-sivun sisältöön.Tarkempaa tietoa eri luokkien sisällöstä löytyy Yleiset huomautukset - ja Luokkaotsikot selityksineen -osioista.

Hakemuksen laatimisessa on hyvä käyttää apuna Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja kansallisten virastojen yhdessä ylläpitämää TMClass -tietokantaa tai PRH:n sähköisen hakemuksen luokitustyökalua. Niissä on PRH:n jo hyväksymiä nimikkeitä, joiden käyttäminen nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Tarvittaessa saat apua myös PRH:n luokitusneuvonnasta puh. 029 509 5251. Ellet tavoita luokittelijaa, voit kysyä neuvoa myös sähköpostilla: neuvonta.tavaramerkki(at)prh.fi

Huomio! Jos haet suojaa sellaiselle tavaralle tai palvelulle, jonka luokittelusta olet yhä epävarma, sinun kannattaa kirjoittaa kyseinen nimike auki hakemuksen tavara- ja palveluluetteloon. Tällöin kyseisen nimikkeen sisältyminen tavara- ja palveluluetteloon on selvää, ja PRH voi välipäätösmenettelyssä pyytää sinua korjaamaan luokitusta, jos nimike on hakemuksessa ilmoitettu väärään luokkaan.

Esimerkki: Lumikenkiä valmistava yritys hakee tavaramerkkiä ja on hakemuksessaan ilmoittanut tavaraluokitukseksi "Luokka 25: Lumikengät". Koska lumikengät luokitellaan kuitenkin luokkaan 28, PRH opastaa hakijaa välipäätösmenettelyssä korjaamaan luokituksen oikeaan muotoon "Luokka 28: Lumikengät". Jos hakija olisi hakemuksessaan ilmoittanut luokituksen muodossa "Luokka 25: Vaatteet, jalkineet, päähineet, lumikengät", PRH opastaa hakijaa korjaamaan luokitus muotoon "Luokka 25: Vaatteet, jalkineet, päähineet, Luokka 28: Lumikengät".

Jos apu ei löydy TMClass-tietokannasta tai sähköisen hakemuksen luokitustyökalusta, voit kääntyä PRH:n luokitusneuvonnan puoleen. On tärkeää saada luokitus mahdollisimman oikein jo hakemusta jätettäessä, koska luokitusta ei voi vireilletulon jälkeen enää muuttaa laajentavasti. Luettelon supistaminen sen sijaan on mahdollista koska vain rekisteröinnin voimassa ollessa.

Esimerkki: Yritys valmistaa lumikenkiä ja haluaa rekisteröidä tavaramerkin. Luokan 25 luokkaotsikko on "vaatteet, jalkineet, päähineet". Lumikengät luokitellaan kuitenkin urheiluvälineenä luokkaan 28, jonka luokkaotsikko on "pelit ja leikkikalut; voimistelu- ja urheiluvälineet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; joulukuusenkoristeet". Jos tavaramerkkiä haettaisiin virheellisesti luokkaan 25, ei hakemus kattaisi lumikenkiä.

Luokitusta ei voida muuttaa hakemuksen jättämisen jälkeen

Tavara- ja palveluluetteloon ei voida enää hakemuksen vireille tulon jälkeen lisätä sellaisia tavaroita tai palveluita, joita se ei alun perin ole kattanut. Jos tavaramerkki halutaan myöhemmin suojata uusille tavaroille tai palveluille, tulee niiden osalta tehdä uusi hakemus ja suorittaa myös uusi hakemusmaksu.

Tavara- ja palveluluokituksen supistaminen sen sijaan on mahdollista. Toisin sanoen hakemuksesta voidaan milloin tahansa poistaa sen kattamia tavaroita tai palveluita.

Esimerkki:

  • Luokka 25 "Vaatteet, jalkineet, päähineet"
  • Luokka 25 "Vaatteet"
  • Luokka 25 "Miesten päällysvaatteet"
  • Luokka 25 "Anorakit miehille"
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.05.2019