Muuta rekisteritietoja

On erittäin tärkeää, että ilmoitat haltijan nimessä, yhtiömuodossa, osoitteessa tai vastaavissa tiedoissa tapahtuneet muutokset välittömästi PRH:lle.

Rekisteritietojen pitäminen ajan tasalla on tavaramerkin haltijan oman edun mukaista muun muassa siksi, että PRH ilmoittaa rekisteröinnin erääntymisestä rekisteriin merkitylle haltijalle 4-6 kuukautta ennen eräpäivää.

Voit ilmoittaa muutoksista PRH:lle käyttämällä rekisteröityä tavaramerkkiä koskevaa hakemuslomaketta. Siirry sivulle, josta löydät lomakkeet ja valtakirjat.

Rekisteritietojen muutoksista peritään maksu. Jos maksat muutoshakemuksen ulkomailta, sinun täytyy myös huolehtia kaikista pankin mahdollisesti perimistä käsittelymaksuista.

Katso maksut Hinnastot ja maksuohjeet -sivulta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.08.2018