Tavaramerkin haltijan nimen- ja kotipaikanmuutos

Jos tavaramerkin haltijan nimi tai kotipaikka muuttuu, siitä on tärkeää ilmoittaa PRH:lle. Hakijan ilmoittama nimen/kotipaikanmuutos päivitetään hakemuksessa mainittujen merkkien lisäksi viran puolesta myös muihin hakijalla rekisterissä oleviin tavaramerkkeihin ja tavaramerkkeihin liittyviin vireillä oleviin asioihin. Näin varmistetaan tavaramerkkirekisterin oikeellisuus ja ajantasaisuus.

Suomalainen tavaramerkin haltija

Muutoshakemuksessa pitää olla seuraavat tiedot ja asiakirjat:

• tavaramerkin rekisterinumero
• haltijan uusi toiminimi tai kotipaikka sekä osoite, jos ne ovat muuttuneet.

Suomalaisten toiminimien osalta ei tarvitse toimittaa kaupparekisteriotetta.

Ulkomaalainen tavaramerkin haltija

Muutoshakemuksessa pitää olla seuraavat tiedot ja asiakirjat:

• tavaramerkin rekisterinumero
• haltijan uusi toiminimi tai kotipaikka sekä nimen- tai kotipaikanmuutoksesta kertovan asiakirjan kopio, esimerkiksi kopio kaupparekisteriotteesta tai kopio muusta virallisesta asiakirjasta, kuten kopio julkisen notaarin todistuksesta.

Voit ilmoittaa muutoksista PRH:lle käyttämällä rekisteröityä tavaramerkkiä koskevaa hakemuslomaketta. Siirry sivulle, josta löydät hakemuslomakkeen.

Haltijan nimenmuutoksesta ja kotipaikanmuutoksesta ei peritä maksua.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 30.06.2016