Tavaramerkin käyttölupa eli lisenssi

Tavaramerkin haltija voi myöntää toiselle käyttöoikeuden tavaramerkkiin eli lisenssin. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka merkin omistusoikeus säilyy haltijalla, toinen yritys tai henkilö saa oikeuden käyttää merkkiä. Käytön tarkemmista ehdoista ja vastikkeellisuudesta osapuolet voivat sopia keskenään.

Käyttölupa voi olla eksklusiivinen tai rajoitettu. Käyttölupa voi kohdistua koko rekisteröintiin tai se voi olla rajoitettu vain osaan tavaroista tai palveluista. Käyttölupa voi myös kohdistua maantieteellisesti rajattuun alueeseen.

Tällaisesta käyttöluvasta on hyvä tehdä merkintä tavaramerkkirekisteriin, jolloin se tulee kaikkien tietoon. Käyttölupa, jota ei ole merkitty rekisteriin, ei ole voimassa kolmatta osapuolta kohtaan, joka vilpittömässä mielessä on saanut oikeuden tavaramerkkiin.

Hakemuksen voi tehdä joko tavaramerkin haltija tai käyttöluvan saaja. Hakemukseen käyttölupamerkinnäksi vaaditaan seuraavat tiedot ja asiakirjat:

  • tavaramerkin rekisterinumero
  • käyttöluvan saajan nimi, kotipaikka ja osoite
  • mahdollisen asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite sekä valtakirja
  • tieto käyttölupasopimuksen päivämäärästä ja mahdollisista rajoituksista
  • kopio käyttölupasopimuksesta.

Voit ilmoittaa muutoksista PRH:lle käyttämällä rekisteröityä tavaramerkkiä koskevaa hakemuslomaketta ja valtakirjaa. Siirry sivulle, josta löydät hakemuslomakkeen ja valtakirjan.

Rekisteritietojen muutoksista peritään maksu. Jos käyttölupasopimus koskee useita rekisteröintejä tai käyttöluvan saajia on useita tai hakemus sisältää muita rekisteriin tehtäviä merkintöjä, jokaisesta merkinnästä peritään oma maksu. Katso maksu Hinnastot ja maksuohjeet -sivulta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.06.2018