Tavaramerkin panttaus

Tavaramerkki on irtainta omaisuutta ja se voidaan pantata saatavien vakuudeksi. Panttioikeudelle pitää hakea merkintää PRH:sta ja oikeus syntyy vasta, kun merkintä on tehty tavaramerkkirekisteriin.

Jos tavaramerkkiin on merkitty panttioikeus, tavaraluettelon supistaminen tai merkin poistaminen rekisteristä ovat mahdollisia vain, jos pantinhaltija on antanut kirjallisen suostumuksen.

Tavaramerkki ei ole ulosmittauskelpoinen, ellei siihen ole perustettu panttioikeutta.
Panttauksen merkitsemistä voi hakea joko tavaramerkin haltija tai pantinsaaja.

Panttaushakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot ja asiakirjat:

  • tavaramerkin rekisterinumero
  • pantinhaltijan nimi, osoite ja kotipaikka
  • mahdollisen asiamiehen nimi, osoite ja kotipaikka sekä valtakirja
  • kopio panttaussopimuksesta, josta ilmenee sopimuksen päivämäärä.

Voit ilmoittaa panttauksesta PRH:lle käyttämällä rekisteröityä tavaramerkkiä koskevaa hakemuslomaketta ja valtakirjaa. Siirry sivulle, josta löydät hakemuslomakkeen ja valtakirjan.

Rekisteritietojen muutoksista peritään maksu. Katso maksu Hinnastot ja maksuohjeet -sivulta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.12.2015