Tavaramerkin siirto ja haltijan muutos

Tavaramerkin voi myydä tai muutoin siirtää toiselle haltijalle. Tavaramerkin haltijan tai omistajan vaihdoksesta on tärkeää tehdä merkintä tavaramerkkirekisteriin. Merkintä haetaan lomakkeella.

Siirtohakemuksessa täytyy olla seuraavat tiedot:

  • tavaramerkin hakemus- tai rekisterinumero
  • siirronsaajan nimi, kotipaikka ja osoite
  • asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite, jos käytetään asiamiestä
  • jos siirto ei koske kaikkia tavaramerkin kattamia tavaroita ja palveluita, luettelo siirtoa koskevista tavaroista ja palveluista
  • kopio allekirjoitetusta asiakirjasta, josta siirto ilmenee, esimerkiksi kopio kauppakirjasta tai erillisestä siirtokirjasta.

Jos siirtopyynnön esittää joku muu kuin siirronsaaja, täytyy PRH:lle lähettää myös asiakirja, josta siirronsaajan suostumus ilmenee.

Jos rekisteröinnin uudella haltijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, hänellä täytyy olla asiamies. Haltijan on annettava valtuutus, joka oikeuttaa asiamiehen edustamaan haltijaa kaikessa, mikä koskee tavaramerkkiä. Lähetä valtakirja PRH:lle siirtohakemuksen liitteenä.

Hinnat ja maksuohjeet

Jokaisesta rekisteröityä tavaramerkkiä koskevasta siirtomerkinnästä peritään rekisterimerkintämaksu. Jos maksat siirtohakemuksen ulkomailta, sinun täytyy myös huolehtia kaikista pankin mahdollisesti perimistä käsittelymaksuista.

Voit ilmoittaa muutoksista PRH:lle käyttämällä rekisteröityä tavaramerkkiä koskevaa hakemuslomaketta. Siirry sivulle, josta löydät hakemuslomakkeen.

Rekisteritietojen muutoksista peritään maksu. Katso maksu Hinnastot ja maksuohjeet -sivulta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.01.2016