Uudista tavaramerkki 10 vuoden välein

Tavaramerkki on voimassa 10 vuotta rekisteröintipäivästä. Tavaramerkin voi uudistaa aina 10 vuoden välein ja sen voi pitää voimassa määräämättömän ajan.

Rekisteröinnin voi uudistaa

                 • aikaisintaan vuotta ennen rekisteröintikauden päättymistä tai
                 • viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen päättymisestä.

Jos rekisteröinti uudistetaan vasta rekisteröintikauden päättymisen jälkeen, uudistamismaksu on korotettu. Katso maksut Hinnastot ja maksuohjeet -sivulta.

PRH ilmoittaa rekisteröinnin erääntymisestä rekisteriin merkitylle haltijalle 4-6 kuukautta ennen eräpäivää. On siis tärkeää ilmoittaa haltijan nimessä, yhtiömuodossa, osoitteessa tai vastaavissa seikoissa tapahtuneista muutoksista, jotta ilmoitus löytää perille. Lue tarkemmat ohjeet muutoksien tekemisestä.

Jos tavaramerkkiä ei uudisteta puolen vuoden sisällä erääntymispäivän jälkeen, PRH poistaa tavaramerkin rekisteristä.

Näin uudistat rekisteröinnin

Tavaramerkin voi uudistaa kolmella tavalla:

 • tekemällä sähköisen uudistamishakemuksen
 • maksu-uudistuksella
 • paperilomakkeella


Sähköinen uudistamishakemus
Voit uudistaa rekisteröinnin sähköistä uudistamishakemusta käyttämällä. Tätä palvelua käyttämällä uudistaminen on edullisempaa kuin muuten. Rekisteröinnin uudistamisesta lähetämme erillisen ilmoituksen merkin haltijalle. Palvelussa ei voi tehdä muutoksia rekisteritietoihin, vaan niiden osalta on jätettävä erillinen rekisteröityä tavaramerkkiä koskeva hakemus.
Palvelussa voi myös uudistaa rekisteröinnin vain osittain. Toisin sanoen uudistamisen yhteydessä on mahdollista jättää yksi tai useampi luokka kokonaan pois.
Sähköiseen uudistamishakemukseen pääset tästä. Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista.

Maksu-uudistus
Voit uudistaa rekisteröinnin maksamalla maksun PRH:n tilille. Hinta on kalliimpi kuin sähköisellä uudistamishakemuksella. Maksaessa täytyy ilmoittaa uudistettavan tavaramerkin rekisterinumero, maksettu summa, maksajan nimi ja osoite. Rekisteröinti katsotaan uudistetuksi, kun asianmukaiset maksut on maksettu. Uudistamisesta ei lähetetä erillistä ilmoitusta haltijalle, mutta uudistamisen voi nähdä noin viikon kuluessa tavaramerkkitietokannasta. Jos haluat uudistamisen yhteydessä ilmoittaa muutoksia rekisteritietoihin, pitää uudistamista hakea kirjallisesti (ks. alla).

Kirjallinen uudistamishakemus
Voit uudistaa rekisteröinnin jättämällä kirjallisen hakemuksen ja maksamalla asianmukaiset maksut PRH:n tilille. Käytä rekisteröityä tavaramerkkiä koskevaa hakemuslomaketta. Samalla lomakkeella voit ilmoittaa muitakin muutoksia rekisteritietoihin. Uudistamisesta ja hyväksytyistä muutoksista lähetetään ilmoitus merkin haltijalle.

Jos rekisteröinnin haltijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, hänellä pitää olla asiamies.

Katso maksut Hinnastot ja maksuohjeet -sivulta.

Siirry sivulle, josta löydät lomakkeet ja valtakirjat.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.11.2018