Valvo omaa yksinoikeuttasi

Tavaramerkkioikeuden valvominen on olennainen osa tavaramerkin käyttöä.

Tavaramerkin omistajan tai haltijan vastuulla on huolehtia siitä, että muut elinkeinonharjoittajat eivät loukkaa haltijalle kuuluvaa yksinoikeutta. Tämä valvominen on tärkeää, jotta oma yksinoikeus pysyy voimassa.

PRH ei valvo merkkien käyttöä

PRH on rekisteriviranomainen eikä se valvo tavaramerkkien käyttöä. PRH ei voi antaa neuvoja mahdollisissa loukkauksiin, tavaramerkkiriitoihin, tuotteiden maahantuontiin, mainontaan tai muuhun juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Seuraa uusia tavaramerkkejä

Yksi hyvä tapa valvoa oikeuksia on seurata kilpailijoita ja heidän tekemiään tavaramerkkihakemuksia ja -rekisteröintejä. Tässä seurannassa voi käyttää apuna maksuttomia tavaramerkkitietokantoja tai ostaa valvontapalvelua esimerkiksi tavaramerkkiasiamiestoimistoilta.

Uusien merkkien seuraaminen ja väitteiden tekeminen on erityisen tärkeää EU:n tavaramerkkien kohdalla, koska EU:n teollisoikeuksien virasto EUIPO ei omasta aloitteestaan aseta identtistäkään tavaramerkkiä esteeksi myöhemmälle hakemukselle.

Jos havaitset vireillä olevan samankaltaisen tavaramerkin, voit harkita, onko syytä tehdä väite tätä merkkiä vastaan sitten kun merkki on rekisteröity ja kuulutettu Tavaramerkkilehdessä.

Lue tarkemmin väitteen tekemisestä PRH:ssa.

Mitä teet, jos huomaat yksinoikeutesi loukkauksen?

Jos huomaat, että toinen elinkeinonharjoittaja loukkaa tavaramerkkioikeuttasi käyttämällä samaa tai sekaannusvaaran aiheuttavaa merkkiä samankaltaisilla tavaroilla tai palveluilla, voit tavaramerkin haltijana puuttua loukkaukseen. Voit lähettää mahdolliselle loukkaajalle ns. kieltokirjeen, jossa kerrot omasta oikeudestasi ja vaadit loukkauksen lopettamista.

Jos ette pääse neuvotteluteitse sopuun, asian voi viedä markkinaoikeuden ratkaistavaksi.

Riita-asioissa on usein hyvä kääntyä tavaramerkkiasiantuntijoiden puoleen.

Luettelo auktorisoiduista tavaremerkkiasiamiehistä: asiamiesrekisteri.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.04.2019