Hakuohjeet ja sisältö

Laajalti tunnettuja tavaramerkkejä koskeva tietokanta sisältää hakemusvaiheessa olevat ja luetteloon jo hyväksytyt laajalti tunnetut tavaramerkit. Luetteloon hyväksytään hakemuksesta Suomessa tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaisesti laajalti tunnettuja tavaramerkkejä.

Tietokannasta voit hakea listan kaikista luetteloon merkityistä tai haetuista merkeistä. Vaihtoehtoisesti voit kohdistaa haun tiettyyn merkkiin, haltijaan tai luettelonumeroon.

Oletusarvona on, että haku kohdistuu sekä luetteloon hyväksyttyihin että hakemusvaiheessa oleviin merkkeihin. Mutta voit rajata haun myös vain jompaankumpaan.

Listalla kunkin merkin kohdalla näkyy, onko se jo hyväksytty luetteloon vai onko käsittely vielä kesken. Jos luetteloon hyväksytyllä merkillä on rajattu kohderyhmä, se näkyy listassa punaisella, hakemusvaiheessa olevista ei tätä tietoa näytetä. Lisätietoja -kohdasta saat merkistä enemmän tietoa.

Lisätiedoissa hakemusvaiheessa olevista merkeistä näytettävät tiedot ovat suppeammat kuin jo hyväksytyistä, koska osa tiedoista tarkentuu vasta käsittelyn aikana. Tällaisia ovat kohderyhmä, tavarat/palvelut, joille merkki on tullut tunnetuksi, merkinselitys ja väriselitys.

Tietokantaa päivitetään aina, kun siihen on merkitty uusia tietoja.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.07.2020