Tavaramerkkitietopalvelu

Tietopalvelu sisältää perustiedot Suomessa vireillä olevista kansallisista tavaramerkkihakemuksista ja voimassa olevista rekisteröinneistä sekä Suomea koskevista Madridin pöytäkirjan mukaisista kansainvälisistä rekisteröinneistä (WIPO). Tietopalvelu sisältää myös perustiedot merkkeihin kohdistuvista väitteistä, menettämis- ja mitätöintihakemuksista ja muutoshakemuksista kuten käyttölupa- ja panttaushakemuksista. Myös merkkeihin perustuvat kansainvälisen rekisteröinnin hakemukset näkyvät palvelussa. Nämä tiedot ovat saatavilla kunkin merkin tarkemmista tiedoista. Merkkeihin perustuvien kansainvälisten rekisteröintihakemusten tiedot ovat hakemuksen käsittelyn aikaisia. Ajantasaiset tiedot löytyvät WIPOn Madrid monitor -tietokannasta.

Tietopalvelussa oli 2019 vuoden lopussa kaikkiaan kansallisia tavaramerkkejä noin 189 000, joista vireillä tai voimassa olevia merkkejä on noin 67 000. Kansainvälisiä rekisteröintejä oli kaikkiaan noin 71 000, joista vireillä tai voimassa olevia oli reilut 33 000.

Lisäksi tietopalvelussa on tietoja osasta lakanneista rekisteröinneistä ja osasta loppuun käsitellyistä hakemuksista, jotka eivät ole johtaneet rekisteröintiin:

  • Lakanneet rekisteröinnit rekisteröinneistä, jotka on poistettu rekisteristä 1.1.1994 jälkeen.
  • 1.1.1993 jälkeen jätetyt loppuun käsitellyt hakemukset, jotka eivät ole johtaneet rekisteröintiin.

Asiamiestietona tietopalvelussa näytetään merkillä vain asiamiehet, jotka ovat oikeutettuja edustamaan haltijaa koko rekisteröinnin elinkaaren ajan eli myös rekisteröinnin jälkeen. Pelkästään hakemuksen vireilläolon aikaisia asiamiestietoja ei näytetä.

Siirry tavaramerkkitietopalveluun.

Edellä mainittujen lisäksi Suomessa ovat voimassa myös EUIPO:n rekisteröimät EU-tavaramerkit, joista tietokannassa ei ole lainkaan tietoja. Hakumahdollisuus EU-merkeistä löytyy EUIPOn sivuilta. Siirry EUIPOn hakusivulle.

HUOMIO! Kansainvälisten rekisteröintien tiedot ovat epävirallisia. Kansainvälistä rekisteriä pitää WIPO, jonka Madrid monitor -tietokannasta saa tietoja kansainvälisistä rekisteröinneistä. Kansainvälisten rekisteröintien yhteydessä PRH:n tietokannassa näkyvä hakemusnumero (W-alkuinen) on PRH:n käyttämä epävirallinen hakemusnumero.

Siirry WIPOn englanninkieliseen Madrid monitor -tietokantaan.

HUOMIO! Se, ettei haussa löydy identtistä merkkiä, ei ole tae siitä, että merkki olisi rekisteröitävissä. Rekisterissä voi olla merkkejä, jotka ovat joko kirjoitusasultaan tai foneettisesti niin läheisiä, että ne muodostavat esteen. Esimerkiksi, jos tutkit Kompass-sanaa, kannattaa tehdä haku myös Compass-sanalla. Rekisteröinnille voi olla myös muita esteitä. Lue lisää rekisteröinnin edellytyksistä.

Käyttöehdot

Tietopalvelussa on ainoastaan perustiedot, ei kaikkia rekisterin tietoja. Palvelun tarkoituksena on antaa yleisinformaatiota tavaramerkkirekisteristä, eikä sitä näin ollen voida pitää täydellisenä eikä virallisena tietolähteenä.

Tiedot pyritään pitämään mahdollisimman oikeina ja ajantasaisina, mutta Patentti- ja rekisterihallitus ei ota vastuuta järjestelmässä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, tietojen tulkinnasta tai niiden perusteella tehdyistä toimenpiteistä.

Hakutulos näyttää korkeintaan 3000 merkin tiedot. Jos hakusi antaa yli 3000 tulosta, tarkenna hakuehtoja.

Patentti- ja rekisterihallitus pidättää itsellään oikeuden muuttaa palvelun sisältöä tai poistaa palvelu käytöstä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.04.2021