Uusi tavaramerkkilaki 1.5.2019

Tasavallan presidentti on vahvistanut uuden tavaramerkkilain. Laki tuli voimaan 1.5.2019. Lailla saatetaan kansallisesti voimaan myös EU:n tavaramerkkidirektiivin ja Singaporen sopimuksen sisällöt.

Tavoitteena selkeä ja moderni laki

Tavaramerkkilain kokonaisuudistus oli tarpeen, koska voimassa ollut tavaramerkkilaki oli vanhentunut sekä epäyhtenäinen siihen tehtyjen lukuisten muutosten seurauksena. Tavoitteena on ollut selkeä ja moderni laki, joka mahdollistaa täydellisen sähköisen asioinnin. Lisäksi uudistus sisältää uudenlaisen tavaramerkin hallinnollisen menettämis- ja mitätöintimenettelyn. Jatkossa tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä voi hakea myös PRH:sta. Nykyisin menettämistä ja mitätöintiä on mahdollista hakea vain markkinaoikeudesta.

Mikä muuttuu - keskeisimmät muutokset

Kun laki astui voimaan 1.5.2019, alla listatut asiat muuttuivat. Klikkaa otsikkoa ja siirryt kyseisen kohdan tarkempiin tietoihin tällä sivulla:

Uutta tavaramerkin esittämistapoihin

Tavaramerkin graafisen esitettävyyden vaatimus poistuu eli tavaramerkkiä ei tulevaisuudessa enää tarvitse aina esittää graafisesti. Tavaramerkki täytyy silti esittää tavalla, joka on selkeä, täsmällinen ja ymmärrettävä.

Graafisen esittämisen vaatimuksesta luopuminen mahdollistaa sen, että merkki voidaan esittää nykytekniikan keinoin erilaisina tiedostoina. Näin ollen esimerkiksi liikkuvat merkit ja multimediamerkit ovat helpommin esitettävissä.

Uusi laki tuo muutoksen myös mustavalkoisten merkkien suojaan. Lain voimaantulon jälkeen mustavalkoisina esitettyjen merkkien ei katsota enää kattavan kaikkia värimuunnelmia, vaan se kattaa merkin vain esitetyssä mustavalkoisessa muodossaan. Sen sijaan vanhojen merkkien suojaan tällä ei ole vaikutusta. Ennen lakimuutosta haettujen mustavalkoisten merkkien katsotaan edelleen kattavan merkin kaikissa eri värimuunnoksissa.

Tavaramerkkiä haetaan vain sähköisesti ja hakemukset myös englanniksi

Tavaramerkin rekisteröintiä ja uudistamista haetaan tulevaisuudessa vain sähköistä palvelua käyttäen. PRH voi vain erityisestä syystä hyväksyä paperihakemuksen jättämisen. Tällaisia ovat lähinnä tilanteet, joissa ei kohtuudella voisi edellyttää hakemuksen jättämistä sähköisesti.

Tavaramerkkihakemuksen voi jatkossa laittaa vireille myös englanninkielellä. Tämä helpottaa monia yrittäjiä, jotka eivät hallitse suomea tai ruotsia. Vaikka hakemuksen tekisi englanniksi, pitää hakijan silti valita käsittelykieleksi suomi tai ruotsi.

Muutoksia hakemusten vireilletuloon ja käsittelyyn

Tavaramerkkihakemuksen vireilletulon edellytyksiä tiukennetaan. Jotta hakemus saisi hakemispäivän eli se otetaan käsittelyyn PRH:ssa, pitää hakemuksen sisältää:

  • hakijan tiedot
  • luettelo, jossa haettavat tavarat ja palvelut on yksilöity
  • merkin kuvaus
    • joka voidaan esittää tavaramerkkirekisterissä
    • josta yleisö pystyy hahmottamaan suojan selkeän ja täsmällisen kohteen
  • Lisäksi hakemusmaksu pitää maksaa ennen kuin hakemus katsotaan jätetyksi PRH:lle.

Tavaramerkkirekisteröinnin voimassaoloaika säilyy uudistuksessa ennallaan (10 vuotta), mutta voimassaolo lasketaan hakemispäivästä eikä rekisteröintipäivästä, kuten nykyään.
Asiamiehenä toimivien ei pääsääntöisesti tarvitse enää toimittaa valtakirjaa virastolle. PRH voi pyytää valtakirjan vain, jos virastolla on erityisestä syystä aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai toimivallan laajuutta.

Monen hakijan kannalta tervetullut uudistus on se, että sillensä jätetyn hakemuksen saa uudelleen käsittelyyn maksamalla käsittelyn jatkamismaksun ja korjaamalla hakemuksen puutteet. Näin välipäätösvastauksen määräajan ylittämisellä ei välttämättä ole enää yhtä dramaattista vaikutusta kuin nyt.

Jatkossa panttaus tai lisenssi voidaan merkitä, vaikka tavaramerkki on vielä hakemusvaiheessa.

Tavara- ja palveluluokituksen täsmentäminen

Yksi uuden lain tuoma huomattava muutos koskee tavaroiden ja palveluiden luokitusta ja sitä, mitä luettelon katsotaan kattavan.

Tavaraluettelon katsotaan nykyisin kattavan sen sanamuodon mukaiset tavarat ja palvelut. Vanhoissa rekisteröinneissä on kuitenkin tavara- ja palveluluetteloita, joissa tavarat ja palvelut on ilmoitettu hyvin epämääräisesti, sen ajan käytännön mukaisesti. Tällaisten rekisteröintien haltijoille varataan mahdollisuus täsmentää luetteloaan, jotta se vastaisi uusia luokitusta koskevia sääntöjä.

Luettelon täsmentäminen tulee tehdä viimeistään silloin, kun tavaramerkki seuraavan kerran uudistetaan. Tämän määräajan jälkeen kaikkia tavara- ja palveluluetteloja tulkitaan samalla tavalla eli tavara- ja palveluluettelon katsotaan kattavan "vain" sen sanamuodon mukaiset tavarat ja palvelut.

Uusi hallinnollinen menettämismenettely

Merkittävä uudistus on se, että tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä voi hakea myös PRH:sta. Nykyisin menettämistä on mahdollista hakea vain markkinaoikeudesta. Jatkossa hakija voi siis päättää, jättääkö hakemuksen markkinaoikeuden vai PRH:n tutkittavaksi. Tämän uudistuksen tavoite on tarjota elinkeinoelämälle vaihtoehdoksi tehokas ja nopea hallinnollinen menettely. Kumoamismenettely PRH:ssa tulee vastaamaan suurelta osin nykyistä väitemenettelyä.

Lakiuudistus vaikuttaa myös toiminimiin

Lakiesityksen mukaan myös yrityksen toiminimi voitaisiin tulevaisuudessa kumota PRH:ssa hallinnollisessa menettelyssä.

Kumoaminen olisi mahdollista kokonaan tai osittain, jos toiminimeä ei ole käytetty tietyllä toimialalla viiteen viime vuoteen. Ennen uuden lain voimaantuloa rekisteröidyillä yrityksillä on kahden vuoden siirtymäaika.

Monien yritysten toimiala on hyvin laaja tai se kattaa jopa "kaiken laillisen liiketoiminnan". Nyt tietyn yrityksen laaja toimiala saattaa estää tavaramerkin rekisteröinnin toiselle yritykselle, kun se haluaa rekisteröidä ensimmäisen yrityksen käyttämättömän toiminimen mukaisen tavaramerkin itselleen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.07.2019