Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yksinoikeuden rajat

Tavaramerkillä saatu yksinoikeus ei ole rajaton. Yksinoikeutta rajoittavat merkin voimassaoloaika, tavaramerkin maantieteellinen suoja-alue sekä ne tavarat ja palvelut, joille merkki on voimassa.

Voimassaoloaika

Tavaramerkki saa suojaa hakemispäivästä lukien, eli siitä päivästä, kun tavaramerkkihakemus on jätetty virastolle ja merkki on esitetty selkeästi ja täsmällisesti. Tällöin merkki tulee vireille. Lue lisää vireilletulon edellytyksistä.

Tavaramerkki on voimassa 10 vuotta hakemispäivästä. Tavaramerkin voi uudistaa kymmeneksi vuodeksi kerrallaan.

Ennen 1.5.2019 voimassa olleen tavaramerkkilain mukaan tavaramerkin voimassaoloaika alkoi rekisteröintipäivästä.

Vakiintuneella tavaramerkillä ei ole selkeää voimassaoloaikaa, sillä vakiintumisen edellytysten täyttyminen ei ala tai pääty tiettynä ajankohtana.

Lue lisää tavaramerkin uudistamisesta.

Tavaramerkin maantieteellinen suoja-alue

Yksinoikeus tavaramerkkiin on voimassa vain tietyllä maantieteellisellä alueella.

Tavaramerkin rekisteröinti Patentti- ja rekisterihallituksessa antaa suojaa Suomen alueella.

Vakiintumisella saatua suojaa rajoittaa se alue, jolla vakiintuminen on tapahtunut.

Tavaramerkin rekisteröintiä Suomen ulkopuolella voidaan hakea pääsääntöisesti kolmella eri tavalla:

  1. hakemalla Euroopan unionin tavaramerkkiä, joka rekisteröimisen jälkeen antaa suojaa kaikkialla EU:n alueella,
  2. hakemalla tavaramerkkiä Madridin sopimuksen järjestelmää käyttäen nimetyissä jäsenvaltioissa, tai
  3. hakemalla kansallista merkkiä haluamissaan valtioissa.

Lue lisää suojan hakemisesta ulkomailla.

Tavaramerkin tavarat ja palvelut

Tavaramerkki antaa yksinoikeuden käyttää merkkiä vain niiden tavaroiden ja palveluiden yhteydessä, joille merkki on vakiintunut.

Samoin oikeus kieltää saman tai samankaltaisen tavaramerkin käyttö koskee pääsääntöisesti vain merkkejä, joita käytetään samojen tai samankaltaisten tavaroiden ja palveluiden yhteydessä.

Hakemuksessa on oltava tavara- ja palveluluettelo, jossa esitetään ne tavarat ja palvelut, joille tavaramerkillä haetaan suojaa. Tavara- ja palveluluetteloa ei voi laajentaa sen jälkeen, kun hakemus on tullut vireille PRH:ssa. Laajentaminen on mahdollista vain uudella hakemuksella.

Lue lisää tavaroiden ja palveluiden luokituksesta.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 11.12.2020