Vuotuinen avoimuusraportti

Yhteishallinnointiorganisaation täytyy laatia vuotuinen avoimuusraportti, joka sisältää erityisraportin yhteishallinnointiorganisaation tarjoamista sosiaali-, kulttuuri- ja koulutuspalveluista sekä tilinpäätöksen.

Vuotuisen avoimuusraportin tilinpäätöstiedot on tarkastettava tilintarkastuslain mukaisesti ja tilintarkastuskertomus mahdollisine varaumineen on toisinnettava täydellisenä vuotuisessa avoimuusraportissa.

Yhteishallinnointiorganisaation täytyy julkaista vuotuinen avoimuusraportti verkkosivuillaan kahdeksan kuukauden kuluessa organisaation tilikauden päättymisestä ja pitää se verkkosivuillaan vähintään viiden vuoden ajan raportin julkaisuvuodesta.

Yhteishallinnointiorganisaatio toimittaa avoimuusraportin sähköpostilla PRH:lle osoitteeseen: kirjaamo@prh.fi

Lisätietoa saa valvontalakimieheltä puh. 029 509 5327.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.01.2021