Vuotuinen avoimuusraportti

Yhteishallinnointiorganisaation tulee laatia tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/26/EU liitteen mukainen vuotuinen avoimuusraportti, joka sisältää erityisraportin yhteishallinnointiorganisaation tarjoamista sosiaali-, kulttuuri- ja koulutuspalveluista.

Yhteishallinnointiorganisaation täytyy laatia vuotuinen avoimuusraportti, joka sisältää erityisraportin yhteishallinnointiorganisaation tarjoamista sosiaali-, kulttuuri- ja koulutuspalveluista sekä tilinpäätöksen.

Vuotuisen avoimuusraportin tilinpäätöstiedot on tarkastettava tilintarkastuslain mukaisesti ja tilintarkastuskertomus mahdollisine varaumineen on toisinnettava täydellisenä vuotuisessa avoimuusraportissa.

Yhteishallinnointiorganisaation täytyy julkaista vuotuinen avoimuusraportti verkkosivuillaan kahdeksan kuukauden kuluessa organisaation tilikauden päättymisestä ja pitää se verkkosivuillaan vähintään viiden vuoden ajan raportin julkaisuvuodesta.

PRH on 13.12.2021 antanut avoimuusraportin laatimista koskevan ohjeen. Ohjeen voi pyytää sähköpostilla PRH:n kirjaamosta: kirjaamo@prh.fi

Katso myös tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan 15.1.2020 antama avoimuusraporttia koskeva suositus.

Yhteishallinnointiorganisaatio toimittaa avoimuusraportin sähköpostilla PRH:lle osoitteeseen: kirjaamo@prh.fi

Lisätietoa saa valvontalakimieheltä puh. 029 509 5327.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.12.2021