Pöytäkirja 1/2019

Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta

Aika 23.01.2018, kello 09:00
Paikka Patentti- ja rekisterihallitus, Sörnäisten rantatie 13 B, kokoustila Kallio/Sörnäinen

Viveca Still, tekijänoikeusneuvos / Opetus- ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja)
Petra Sormunen, lakimies / Patentti- ja rekisterihallitus (sihteeri)
Ville Ruokamo, lakimies / Patentti- ja rekisterihallitus
Jarno Sukanen, tutkimuspäällikkö / Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Martti Kivistö, johtaja / Teosto ry
Jukka-Pekka Timonen, varatoimitusjohtaja / Kopiosto ry
Nina Laurio, hallituksen varajäsen / Audiovisual Producers Finland – APFI ry
Kaija Kärkinen, musiikin tekijä, näyttelijä
Kai Massa, lakimies / Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Taina Roth, edunvalvontapäällikkö / RadioMedia
Maria Rehbinder, lakimies / Aalto-yliopisto
Pekka Heikkinen, lakimies / Kansalliskirjasto
Timo Enroth, mediasääntelyn päällikkö / Yleisradio Oy

1. Kokouksen avaus sekä asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09:13 ja esitteli asialistan. Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirja.

2. Yhteishallinnointiorganisaatioiden avoimuusraportit

Puheenjohtaja kävi kertauksena läpi edellisen kokouksen keskustelua esiin tuoduista haasteista ja kehitystarpeista.

Jatkettiin keskustelua avoimuusraporteista ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Päätettiin, että neuvottelukunnan sihteeri valmistelee yhteistyössä yhteishallinnointiorganisaatioiden kanssa avoimuusraporttien laatimiseksi suositukset tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnalle hyväksyttäväksi.

3. Yhteishallinnointiorganisaatioiden asiakassopimukset

Timo Enroth piti alustuksen tekijän itsemääräämisoikeudesta tekijänoikeudellisena ja kilpailuoikeudellisena kysymyksenä etenkin teosmarkkinoiden toimivuuden kannalta.

Kaija Kärkinen piti tähän kommenttipuheenvuoron.

Keskusteltiin yhteishallinnointiorganisaatioiden asiakassopimuksien ja tekijän itsemääräämisoikeuden tarkoituksenmukaisesta laajuudesta sekä alan kehityksen mukanaan tuomista muutoksista.

Päätettiin, että neuvottelukunnan sihteeri valmistelee yhteistyössä yhteishallinnointiorganisaatioiden sekä halukkaiden käyttäjätahojen kanssa mind map –kartan järjestöjen hallinnoimista oikeuksista. Kartasta ilmenisi myös millä osa-alueille oikeudenhaltijoilla ei ole itsehallinnointia.

4. Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annettuun lakiin liittyvä koulutustarve

Keskusteltiin siitä, onko oikeudenhaltijoiden tai muiden tahojen piirissä ilmennyt tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annettuun lakiin liittyvää koulutustarvetta. Selvää tarvetta ei kuitenkaan ole tullut esille.

Yhteishallinnointiorganisaatiot toivat esille, että he ovat informoineet jäseniään yhteishallinnointilain mukanaan tuomista muutoksista.

PRH:lle voi jatkossa lähettää tietoa ilmenneistä koulutustarpeista.

5. Sävellysteosten usean valtion alueen kattavien verkko-oikeuksien lisensoinnin standardeja koskeva suositus

Puheenjohtaja piti esityksen tekijänoikeuden yhteishallinnointilain edellyttämistä standardeista.

Keskusteltiin siitä, onko näiden asioiden käsittely neuvottelukunnassa tällä hetkellä mahdollista, koska standardit ovat vasta kehittymässä. Teosto kertoi myös, että sävellysteosten multiterritoriaalinen lisensiointi ollaan kevään 2019 aikana siirtämässä Ruotsissa päämajansa pitävälle Polaris Nordic:lle, joka on Teoston, Kodan ja Tonon yhteisyritys.

Päätettiin seurata tilannetta ja jatkaa keskustelua tämän vuoden lopussa tai vuoden 2020 alussa.

6. Muut mahdolliset asiat

Neuvottelukunnalle on lähetetty tiedoksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston sitoutumispäätös Dnro 503/KKV/14.00.00/2014 (18.12.2018).

7. Seuraavat kokoukset

Kevään kokousaikataulut on sovittu 26.9.2018 pidetyssä kokouksessa, eikä siihen tehty muutoksia. Hyväksytyn kokousaikataulun mukaisesti seuraava kokous pidetään tiistaina 5.3.2019, klo 13:00 – 16:00.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:55.

JAKELU Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet
Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivut

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 05.06.2019