Pöytäkirja 3/2019

Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta

Aika 13.6.2019, kello 09:00
Paikka Patentti- ja rekisterihallitus, Sörnäisten rantatie 13 B, kokoustila Kallio/Sörnäinen

Viveca Still, tekijänoikeusneuvos / Opetus- ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja)
Petra Sormunen, lakimies / Patentti- ja rekisterihallitus (sihteeri)
Milla Määttä, tutkija / Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Stiina Löytömäki, erityisasiantuntija / Työ- ja elinkeinoministeriö
Martti Kivistö, johtaja / Teosto ry
Jukka-Pekka Timonen, varatoimitusjohtaja / Kopiosto ry
Anne Salomaa, toiminnanjohtaja / Sanasto ry
Kaija Kärkinen, musiikin tekijä, näyttelijä
Katri Olmo, johtava lakimies / Yleisradio Oy
Asko Metsola, lakimies / FiCom ry
Pekka Heikkinen, lakimies / Kansalliskirjasto
Tomi Juntunen, laskentapäällikkö / Teosto ry
Pentti Nieminen, tilityspäällikkö / Sanasto ry

1. Kokouksen avaus sekä asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:09 ja esitteli asialistan. Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirja.

2. Yhteishallinnointiorganisaatioiden avoimuusraportit

Teosto ry ja Sanasto ry esittelivät avoimuusraporttinsa suhteessa tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä avoimuusraporttien laatimiseen liittyvät haasteet.

Teosto ry toi esiin kolme ratkaistavaa näkökulmaa: avoimuusraportin ja tilinpäätöksen relaatio, avoimuusraportin tilintarkastaminen sekä avoimuusraportin laatimiseen liittyvät haasteet.

Sanasto ry toi haasteina esiin kohderyhmät ja odotukset, liitteen sekavuuden, selkeän ohjeistuksen puutteen sekä avoimuusraporttien laatimiseen käytettävissä olevat resurssit.

Esittelyistä kävi lisäksi ilmi, että Teosto ry:n ja Sanasto ry:n avoimuusraporttien tilitarkastuksien toteuttamistavat poikkesivat toisistaan, vaikka tilintarkastajana toimi sama taho.

Puheenjohtaja nosti esille kysymyksen, miten käsittelyä olisi järkevintä jatkaa.

Päätettiin, että selvitetään mahdollisuus kutsua tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukuntaan kuultavaksi henkilö PRH:n tilintarkastusvalvonnasta tai KPMG:n tilintarkastaja, joka on tarkastanut kolmen yhteishallinnointiorganisaation avoimuusraportit.

Päätettiin jatkaa ensi kerralla avoimuusraporttien laatimiseen liittyvien suosituksen käsittelyä.

Yhteishallinnointiorganisaatiot esittivät lisäksi toiveen, että PRH:n kanssa olisi mahdollista järjestää kahdenkeskeisiä tapaamisia liittyen avoimuusraportteihin.

3. Keskustelua työohjelmasta

Työohjelmassa olevat aiheet ovat:

• Mind map –kartat yhteishallinnointiorganisaatioiden hallinnoimista oikeuksista

• Käyttäjien raportointivelvoitteet

Päätettiin siirtää työohjelman aiheet seuraavaan kokoukseen.

4. Muut mahdolliset asiat

Käytiin läpi Brysselissä järjestetyn Expert Group tapaamisen sisältöä sekä lyhyesti Pohjoismaisen tapaamisen sisältöä.

5. Seuraavat kokoukset

Päätettiin pitää seuraava kokous torstaina 12.9.2019, klo 13:00 – 16:00.

Päätettiin, että seuraavaan kokoukseen saa osallistua varsinainen jäsen sekä varajäsen ja lisäksi yhteishallinnointiorganisaatioista saa tulla yksi asiantuntija paikalle.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:08.

JAKELU Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet
Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivut

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.10.2019