Pöytäkirja 4/2019

Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta

Aika 12.9.2019, kello 13:00
Paikka Patentti- ja rekisterihallitus, Sörnäisten rantatie 13 B, kokoustila Jätkäsaari

Viveca Still, tekijänoikeusneuvos / Opetus- ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja)
Petra Sormunen, lakimies / Patentti- ja rekisterihallitus (sihteeri)
Ville Ruokamo, lakimies / Patentti- ja rekisterihallitus
Milla Määttä, tutkija / Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Stiina Löytömäki, erityisasiantuntija / Työ- ja elinkeinoministeriö
Martti Kivistö, johtaja / Teosto ry
Jukka-Pekka Timonen, varatoimitusjohtaja / Kopiosto ry
Elina Kuusikko, toiminnanjohtaja / Suomen näyttelijäliitto ry
Anne Salomaa, toiminnanjohtaja / Sanasto ry
Kaija Kärkinen, musiikin tekijä, näyttelijä
Tuomas Talonpoika, johtaja / Gramex ry)
Kai Massa, lakimies / Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Tiia-Lotta Lehterä, toimitusjohtaja / Filmex ry
Janne Lilleberg, talous- ja hallintopäällikkö / Audiovisual Producers Finland – APFI ry
Tomi Juntunen, laskentapäällikkö / Teosto ry
Niko Tuomonen, kirjanpitäjä / Gramex ry
Petri Kauste, talousjohtaja / Kopiosto ry
Pentti Nieminen, tilityspäällikkö / Sanasto ry
Heidi Vierros, audit partner / KPMG

1. Kokouksen avaus sekä asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:07 ja esitteli asialistan. Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirja.

2. Yhteishallinnointiorganisaatioiden avoimuusraportit

Heidi Vierros KPMG:ltä on toiminut useamman yhteishallinnointiorganisaation tilintarkastajana ja hän esitteli käytännön kokemuksia avoimuusraporttien tilintarkastamisesta. Aiheina käsiteltiin tilintarkastuksen toteuttamiseen liittyviä haasteita suhteessa lain edellyttämiin vaatimuksiin sekä käytännön kokemuksia siitä, millä tavalla avoimuusraportit on mahdollista tarkastuttaa PRH:n antaman ohjeistuksen mukaisesti. Neuvottelukunnan sihteeri esitteli myös lyhyesti avoimuusraporttien tilannetta muissa EU-maissa.

Keskusteltiin avoimuusraportin edellyttämien tietojen sisällyttämisestä yhteishallinnointiorganisaation tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä tähän liittyvistä haasteista. Keskusteluissa nousi kuitenkin esille se, että avoimuusraportin luvut perustuvat usein sisäiseen laskentaan, mikä aiheuttaa haasteita tilintarkastuksen toteuttamiseen.

Avoimuusraportin tilintarkastamisen lisäksi keskusteltiin avoimuusraportin, tarkoituksesta ja siitä keitä varten lukuja tuotetaan sekä direktiivin 2014/26/EU liitteen tulkinnallisuudesta.

Keskusteluissa käsiteltiin myös sitä mahdollisuutta, että terminologiset epäselvyydet voitaisiin vähentää poistamalla nykyinen viittaus direktiivin 2014/26/EU liitteeseen ja sisällyttämällä kansalliseen lakiin täsmälliset säännökset avoimuusraporttien sisällöstä. Kysymys olisi kuitenkin varsin mittavasta lainvalmistelutyöstä eikä se voisi toteutua lähivuosina.

Päätettiin, että puheenjohtaja työstää eteenpäin ehdotusta suositukseksi seuraavaan kokoukseen mennessä.

3. Keskustelua työohjelmasta

Työohjelmassa olevat aiheet ovat:

• Mind map –kartat yhteishallinnointiorganisaatioiden hallinnoimista oikeuksista

• Käyttäjien raportointivelvoitteet

Päätettiin siirtää työohjelman aiheiden käsittely tuleviin kokouksiin.

4. Muut mahdolliset asiat

Kokouksessa ei ilmennyt muita mahdollisia asioita.

5. Seuraavat kokoukset

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 15.1.2020, klo 9:15 – 12:15.

Päätettiin, että seuraavaan kokoukseen saa osallistua varsinainen jäsen sekä varajäsen ja lisäksi yhteishallinnointiorganisaatioista saa tulla yksi asiantuntija/organisaatio paikalle.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00.

JAKELU Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet
Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivut

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.01.2020