Pöytäkirja 2/2020

Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta

Aika 12.3.2020, kello 09:15

Paikka Patentti- ja rekisterihallitus, Sörnäisten rantatie 13 B, kokoustila Kallio/Sörnäinen

Viveca Still, tekijänoikeusneuvos / Opetus- ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja)
Petra Sormunen, lakimies / Patentti- ja rekisterihallitus (sihteeri)
Jarno Sukanen, tutkimuspäällikkö / Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Martti Kivistö, johtaja / Teosto ry
Jukka-Pekka Timonen, varatoimitusjohtaja / Kopiosto ry
Kaija Kärkinen, musiikin tekijä, näyttelijä / oikeudenhaltija
Kai Massa, lakimies / Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Asko Metsola, lakimies / FiCom ry
Pekka Heikkinen, lakimies / Kansalliskirjasto
Nathalie Lefever / Cupore

1. Kokouksen avaus sekä asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09:25 ja esitteli asialistan. Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirja.

2. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tutkimus tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin toimivuudesta sekä hyvän hallintotavan periaatteiden toteutumisesta yhteishallinnointiorganisaatioiden toiminnassa

Cuporen edustaja Nathalie Lefever esitteli Cuporen tutkimushankkeen koskien tekijänoikeuden yhteishallinnointia Suomessa. Kyseessä oleva tutkimus on osa hankekokonaisuutta, jossa toteutetaan jatkuvaa Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointia vuosittain vaihtuviin teemoihin pohjautuen. Tutkimus toteutetaan vuosien 2020–2021 aikana.

Tutkimus käsittelee yhteishallinnointiorganisaatioiden toimintaa ja käytäntöjä erityisesti oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden näkökulmista. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin organisoitumista sekä toimivuutta ja toinen osa käsittelee sitä, miten yhteishallinnointiorganisaatioiden toiminnassa täyttyvät eri yleisesti hyväksytyt hyvän hallintotavan periaatteet.

Tutkimushankkeen analyysi perustuu kirjallisiin lähteisiin ja verkkoaineistoon, sekä haastattelu- ja kyselytutkimukseen. Hankkeen toteuttamisen edistämiseksi päätettiin kutsua Cuporen edustajat myös neuvottelukunnan seuraavaan kokoukseen esittelemään hankkeen analyysissä käytettäviä kysymyksiä.

Puheenjohtaja toi neuvottelukunnan tietoon, että Euroopan komissio on käynnistänyt oman selvityksensä yhteishallinnoinnin toimivuudesta ja komissio on kiinnostunut myös Cuporen tutkimushankkeen tuloksista.

3. Mind map -kartat yhteishallinnointiorganisaatioiden hallinnoimista oikeuksista

Päätettiin siirtää tämän käsittely seuraavaan kokoukseen, koska vain muutama yhteishallinnointiorganisaatio oli toimittanut tarvittavat tiedot.

Päätettiin, että neuvottelukunnan sihteeri muistuttaa yhteishallinnointiorganisaatioita tietojen toimittamisesta.

4. Keskustelua työohjelmasta

Työohjelmassa olevat aiheet ovat:

• Käyttäjien raportointivelvoitteet

Puheenjohtaja totesi, että yhteishallinnointiorganisaatioiden on tarkoitus keskustella tästä ennen asian tuomista neuvottelukunnan käsittelyyn. Asia päätettiin pitää työohjelmassa.

• Sävellysteosten usean valtion alueen kattavien verkko-oikeuksien lisensioinnin standardit

Teosto ehdotti, että heidän toimesta voitaisiin antaa katsaus neuvottelukunnassa siitä, mihin suuntaan markkinat ovat kehittymässä. Päätettiin, että tämä olisi hyvä lähestymistapa tämän asiakohdan käsittelyn aloittamiselle.

5. Muut mahdolliset asiat

Puheenjohtaja nosti esiin, että käytännössä neuvottelukunnan osallistumiskäytäntö varsinaisen jäsenen ja varajäsenen välillä on osoittautunut haastavaksi. Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa päätetään siitä, miten kokouksiin osallistutaan. Lähtökohtana keskustelulle on, että sekä varsinainen jäsen että varajäsen voisivat osallistua kokoukseen, mutta kummankin ollessa läsnä äänestystilanteissa varsinainen jäsen käyttäisi ensisijaisesti äänioikeutta.

Asian käsittelemistä varten päätettiin, että seuraavaan kokoukseen kutsutaan sekä varsinainen jäsen että varajäsen.

Neuvottelukunnalle annettiin tiedoksi seuraavat asiat:

• Maaliskuulle suunniteltu Pohjoismainen valvontaviranomaisten kokous on siirretty koronaviruksen takia ja tarkkaa aikataulua uudelle kokoukselle ei ole tiedossa.

• Seuraava komission Expert Group -tapaaminen on tulossa, mutta aikataulusta tai agendasta ei ole tarkempaa tietoa.

• Seuraavasta neuvottelukunnan kokouksesta lähtien puheenjohtajana tulee toimimaan Anna Vuopala

• Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan päätöstä neuvottelukunnan kokoonpanon muutoksesta ja tämä on vuoden 2020 viimeinen muutospäätös, joten tiedossa olevat muutokset tulee ilmoittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle välittömästi.

6. Seuraavat kokoukset

Tulevat kokousaikataulut on sovittu 15.1.2020 pidetyssä kokouksessa, eikä siihen tehty muutoksia. Hyväksytyn kokousaikataulun mukaisesti seuraava kokous pidetään maanantaina 11.5.2020 klo 13:00 – 16:00. Kokoukseen voi osallistua sekä varsinainen jäsen että varajäsen.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:18.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.06.2021