Patenttioikeus

Patenttioikeutta koskevan osan tavoitteena on, että osan suorittanut henkilö tuntee patentti- ja hyödyllisyysmallioikeutta koskevan keskeisen suomalaisen lainsäädännön määräyksineen sekä patenttiyhteistyösopimuksen ja sitä koskevat säännöt, tärkeimmät patenttia koskevat kansainväliset sopimukset sekä hallitsee patentti- ja hyödyllisyysmallioikeutta koskevien toimeksiantojen edellyttämät käytännön toimet Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Patenttiosan kesto on neljä tuntia ja se koostuu kysymyksistä, jotka voivat koskea patenttivaatimuksen laatimista, vastinetta ja väitettä sekä olla esseitä ja/tai monivalintakysymyksiä.

Jäljempänä mainittu aineisto auttaa valmistautumaan tutkintoon. Huomaathan, että alla esitetty tausta-aineistoluettelo ei sellaisenaan ole tyhjentävä, vaan se on tarkoitettu taustoittamaan ja avuksi tutkintoon valmistautumiseen. Tutkinnon kysymyksiin vastataan koepäivänä voimassaolevan lainsäädännön, määräyksien, ohjeiden ja oikeuskäytännön mukaisesti. Mikäli tutkintoon osallistuja vastaa kysymyksiin oikeuskirjallisuuden pohjalta, tulee hänen varmistua, että oikeuskirjallisuudessa esitetyt tulkinnat vastaavat koepäivänä voimassaolevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, ohjeita ja oikeuskäytäntöä.

Osallistuja saa ottaa alla esitetyn aineiston mukaansa tutkintoon ja tarvittaessa muun haluamansa aineiston. Tutkinnon aikana osallistujalla on myös mahdollisuus hakea kirjallisia lähteitä internetin avulla.

Alla vuoden 2021 tausta-aineisto.

Kirjallisuus

1. Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus. Talentum 2014.
Luku III Patenttioikeus (s. 167-254)
Luku IV Hyödyllisyysmallioikeus (s. 255-263)
2. Oesch, Rainer, Pihlajamaa, Heli, Sunila, Sami: Patenttioikeus. Talentum 2014.

Lainsäädäntö ja muu virallisaineisto

1. Patenttilaki (15.12.1967/550) ja patenttiasetus (26.9.1980/669)
2. Laki hyödyllisyysmallioikeudesta (10.5.1991/800) ja asetus hyödyllisyysmallioikeudesta (5.12.1991/1419)
3. Patenttimääräykset (annettu 12.2.2019)
4. Hyödyllisyysmallimääräykset (annettu 12.2.2019)
5. Patenttikäsikirja, PRH
6. Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin (29.12.1967/656) ja asetus oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin (10.6.1988/527)
7. Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin (19.5.2006/369)
8. Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä (15.12.1967/551)
9. Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa (31.1.2013/100) 1 luku 4 §, 4 luku, 6 luku 1-3 §, 7 luku
10. Ohjeet asiamiehille teollis- ja tekijänoikeudellisissa asioissa. Markkinaoikeus 1.9.2013
11. PCT Applicant’s Guide (WIPO):
i. International Phase, luvut 1-11; liite A; kaikki FI-liitteet; liitteet B2(EP,IB), C(EP,IB), D(EP,SE) ja E(EP,SE)
ii. National Phase: luvut 1-6; liite FI
12. National Law relating to the EPC, Finland (EPO)

Kaikkiin osiin valmistautumiseen löytyy lisäapua muun muassa seuraavilta kotisivuilta:

www.prh.fi
www.wipo.int
www.epo.org

Ajantasainen lainsäädäntö löytyy parhaiten osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Teollisoikeusasiamieslautakunta tulee päivittämään aineistoa tarvittaessa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.08.2021