Pisteiden laskenta ja kompensaation käyttö tutkintosuorituksen hyväksymiseksi

Tässä esitelty kompensaatiomenettely ei koske asiamiestutkinnon yhteistä osaa.

Asiamiestutkinnossa on yhteisen osan lisäksi mahdollista suorittaa seuraavat teollisoikeuskohtaiset osat osioineen:

1. Tavaramerkkioikeusosa (yht. 90 pistettä)

  • osio 1: enint. 30 pistettä
  • osio 2: enint.30 pistettä
  • osio 3: enint.30 pistettä

2. Mallioikeusosa (yht. 90 pistettä)

  • osio 1: enint.30 pistettä
  • osio 2: enint.30 pistettä
  • osio 3: enint.30 pistettä

3. Patenttioikeusosa (yht. 200 pistettä)

  • osio 1: enint.50 pistettä
  • osio 2: enint.50 pistettä
  • osio 3: enint.50 pistettä
  • osio 4: enint.50 pistettä

Yhden teollisoikeuskohtaisen osan hyväksyttyyn suorittamiseen on vuosina 2016-2019 vaadittu, että kokelas saa vähintään puolet kyseisen osan jokaisen osion maksimipistemäärästä eli tavaramerkki- ja malliosissa vähintään 15 pistettä ja patenttiosassa vähintään 25 pistettä kustakin osiosta. Vuoden 2020 kokeeseen tähän edellytykseen tehdään se lisäys, että yksi, vain hiukan hyväksymisrajan alle jäänyt osio voidaan katsoa suoritetuksi hyväksytysti, jos kokelas on saman osan muista osioista saanut yhteensä tietyn vähimmäisrajan verran pisteitä. Osakohtaiset rajat ovat seuraavat:

1. Tavaramerkkioikeusosa

Yksi tavaramerkkioikeusosan osio, josta kokelas on saanut 12-14 pistettä, katsotaan suoritetuksi hyväksytysti, jos kokelas on samalla suorituskerralla saanut tavaramerkkioikeusosan kahdesta muusta osiosta kummastakin vähintään 15 pistettä ja näistä kahdesta muusta osiosta yhteensä vähintään 48 pistettä.

2. Mallioikeusosa

Yksi mallioikeusosan osio, josta kokelas on saanut 12-14 pistettä, katsotaan suoritetuksi hyväksytysti, jos kokelas on samalla suorituskerralla saanut mallioikeusosan kahdesta muusta osiosta kummastakin vähintään 15 pistettä ja näistä kahdesta muusta osiosta yhteensä vähintään 48 pistettä.

3. Patenttioikeusosa

Yksi patenttioikeusosan osio, josta kokelas on saanut 20-24 pistettä, katsotaan suoritetuksi hyväksytysti, jos kokelas on samalla suorituskerralla saanut patenttioikeusosan kolmesta muusta osiosta kustakin vähintään 25 pistettä ja näistä kolmesta muusta osiosta yhteensä vähintään 120 pistettä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.11.2020