Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelon asiakirjajulkisuuskuvaus

Luetteloon laajalti tunnetuista tavaramerkeistä merkitään tietoja hakemusvaiheessa olevista ja luetteloon jo hyväksytyistä laajalti tunnetuista tavaramerkeistä.

Luetteloon hyväksytään hakemuksesta Suomessa tavaramerkkilain mukaisesti laajalti tunnettuja tavaramerkkejä (tavaramerkkilaki 5 ja 13 §).

Luettelo ei ole tavaramerkkirekisterin osa vaan siitä erillinen tietokanta. Se on perustettu PRH:n tekemällä päätöksellä 6.6.2007.

Luettelon pitäminen on osa PRH:n maksullista palvelutoimintaa, joka on toteutettu ilman laki- tai asetusmuutoksia.

Mitä tietoja luettelossa on?

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon merkitään esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • hakemusnumero ja luettelonumero
 • tavaramerkin sana tai muu kuvaus merkistä
 • luettelo tavaroista tai palveluista, joille tavaramerkin katsotaan olevan laajalti tunnettu
 • kohderyhmä, jossa merkin katsotaan olevan laajalti tunnettu
 • hakijan ja haltijan yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten Y-tunnus, nimi, kotipaikka ja yhteystiedot
 • mahdollisen asiamiehen yksilöinti- ja yhteystiedot, eli Y-tunnus, nimi, kotipaikka ja yhteystiedot
 • hakemispäivä (päivä, jolloin hakemus on tullut vireille)
 • luetteloon hyväksymispäivä ja voimassaolon päättymispäivä.

Miten saat tietoja luettelosta?

Jokaisella on oikeus saada tietoja laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon tehdyistä merkinnöistä.

PRH ei kuitenkaan luovuta rekisteristä esimerkiksi liikesalaisuuksia, koska ne ovat salassa pidettäviä tietoja.

Voit hakea luettelon tietoja sähköisestä tietopalvelusta muun muassa seuraavilla hakukriteereillä:

 • hakemus- ja luettelonumero
 • sanahaku, jolla voit hakea tietyn sanan sisältäviä merkkejä
 • hakijan tai haltijan tiedot.

Luetteloon hyväksymisestä ja uudistamisesta kuulutetaan Tavaramerkkilehdessä. Siirry Tavaramerkkilehteen.

Luettelosta voi tilata maksullisia otteita tai yksittäisistä asiakirjoista voi tilata kopioita.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.12.2020