Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Mallioikeusrekisterin asiakirjajulkisuuskuvaus

Mallirekisteriin merkitään tiedot Suomessa rekisteröidyistä ja haetuista kansallisista malleista. Kansallisten mallien lisäksi rekisteriin merkitään tietoja Suomeen kohdennetuista Haagin sopimuksen mukaisista kansainvälisistä mallirekisteröinneistä.

Mitä tietoja mallirekisterissä on?

Mallioikeuslaissa ja -asetuksessa luetellaan ne tiedot, jotka merkitään mallirekisteriin.

Mallirekisteriin merkitään esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • hakemusnumero ja rekisterinumero
 • mallin kuvat
 • luokka ja alaluokat, joihin malli on haettu ja rekisteröity
 • hakijan ja haltijan yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten Y-tunnus, nimi, kotipaikka ja yhteystiedot
 • mallin luojan tiedot
 • hakemispäivä (päivä, jolloin hakemus on tullut vireille)
 • mahdollisen asiamiehen yksilöinti- ja yhteystiedot, eli Y-tunnus, nimi, kotipaikka ja yhteystiedot
 • mahdollisen etuoikeushakemuksen tekemispäivä, maa ja numero
 • saapuneet kirjelmät, tehdyt päätökset, väitteet ja suoritetut maksut
 • rekisteröinti- ja erääntymispäivät
 • julkiseksitulopäivä
 • rekisteröityyn malliin kohdistuva panttaus tai lisenssi.

Miten saat tietoja mallirekisteristä?

Mallihakemusta koskevat tiedot voivat olla salaisia enintään 6 kuukautta hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspäivästä. Salaisesta mallihakemuksesta on saatavissa perustiedot, kuten hakemusnumero, tuotteen nimitys, hakijan ja asiamiehen tiedot.

Kun malli rekisteröidään, mallia koskevat tiedot ovat pääsääntöisesti julkisia.

Voit hakea mallirekisterin tietoja sähköisestä tietopalvelusta muun muassa seuraavilla hakukriteereillä:

 • hakemus- tai rekisterinumero
 • hakijan tai haltijan tiedot
 • hakemus- tai rekisteröintipäivä
 • tuotteen nimi
 • tavaraluokat.

Siirry mallitietokantaan.Avautuu uuteen välilehteen

Mallihakemusten rekisteröinneistä, uudistamisista ja muutoksista kuulutetaan Mallioikeuslehdessä. Siirry Mallioikeuslehteen.Avautuu uuteen välilehteen

Mallirekisteristä voi tilata maksullisia otteita tai yksittäisistä asiakirjoista voi tilata kopioita.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 16.08.2022