Muuta tietoja

Löydät muutosta koskevaa tietoa tältä sivulta palveluittain:

  Ilmoittaminen kaupparekisteriin

  Voit ilmoittaa yrityksen osoite- ja yhteystietomuutoksen PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla tai paperilomakkeilla. Siirry tekemään muutosilmoitus..

  Suuri osa muutoksista on ilmoitettavissa sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkosivustolla. Osassa tilanteita ilmoitus tehdään kuitenkin paperilomakkeilla. Tarkempaa ohjeistusta yritysmuodoittain:

  Yhdistyksen muutosilmoitukset

  Voit hoitaa yhdistyksen muutosilmoitukset täysin sähköisesti. Siirry tekemään muutosilmoitus.

  Mikäli hallituksen puheenjohtajalla ei ole mahdollisuutta allekirjoittaa ilmoitusta omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan, pitää muutosilmoitus tehdä lomakkeella. Siirry lomakkeisiin.

  Yhdistyslakia ja rekisterikäytäntöä koskeva neuvonta on maksutonta, mutta useimmat ilmoitukset ja tietopalvelutuotteemme ovat maksullisia. Siirry hinnastoon.

  Lisätietoa saat asiakaspalvelustamme.

  Patentit ja hyödyllisyysmallit

  Käsittelyssä olevan patentti- tai hyödyllisyysmallihakemuksen tunnistetietoja, kuten asiamiehen tai hakijan nimen tai osoitteen, voi muuttaa ilmoittamalla muutoksesta PRH:n kirjaamoon (kirjaamo@ prh.fi). Tarvittaessa ilmoitukseen tulee liittää kopio muutoksen perustana olevasta asiakirjasta allekirjoituksineen. Ilmoituksessa tulee aina mainita kyseisen hakemuksen numero. Mikäli muutos koskee useampaa hakemusta, ilmoitus pyydetään tekemään erikseen kuhunkin hakemukseen.


  Myönnettyä patenttia tai rekisteröityä hyödyllisyysmallia koskevat muutokset ilmoitetaan samalla tavoin. Tällöin tulee lisäksi suorittaa maksu patentti- tai hyödyllisyysmallirekisteriin tehtävästä merkinnästä. Maksu ei koske osoitteenmuutosta. Siirry patentin tai hyödyllisyysmallin hinnastoon

  Lisäohjeita muutosten tekemiseen saat patentin neuvonnasta.

  Hakemuskäsittelyn alussa PRH:ssa varmistetaan, että hakemuksessa ovat mukana kaikki tarvittavat paperit ja että hakemusmaksu on maksettu. Jos näin ei ole, PRH:sta lähetään hakijalle välipäätös, jossa annetaan vastausaika. Kun kirjeeseen vastaa, täytyy samalla korjata siinä luetellut puutteet.

  Lue lisää patenttihakemuksen ja hyödyllisyysmallihakemuksen käsittelystä PRH:ssa.

  Tavaramerkin rekisteritietojen muutokset

  Pidä tavaramerkin rekisteritiedot ajan tasalla, sillä PRH:sta ilmoitetaan rekisteröinnin erääntymisestä rekisteriin merkitylle haltijalle noin 4-6 kuukautta ennen eräpäivää. Ilmoita siis haltijan nimessä, yhtiömuodossa, osoitteessa tai vastaavissa seikoissa tapahtuneista muutoksista. Lue lisää.

  Yrityskiinnitystietojen muutosilmoitukset

  Ilmoita yrityskiinnitystietojen muutokset seuraavissa tilanteissa:

  yhteisöjen jakautuminen
  yhteisöjen sulautuminen
  kiinnityksen laajentaminen
  etuoikeusjärjestyksen muuttaminen
  muuntaminen euroiksi
  kiinnityksen siirto vastaanottavalle yritykselle
  kiinnityksen haltijan ilmoitus saatavan hakemisesta
  elinkeinotoiminnan jatkaminen
  panttivelkakirjan haltijan vaihdos

  Tutustu tarkemmin yrityskiinnitystietojen muutosten ilmoittamiseen.

  Säätiön muutosilmoitukset

  Ilmoita säätiön toimielinten, postiosoitteen ja sääntöjen muutokset säätiörekisteriin. Lue lisää.

  Uskonnollinen yhdyskunta

  Tutustu uskonnollisen yhdyskunnan ilmoitusohjeisiin ennen kuin lataat lomakkeet omalle koneellesi.

  Lisätietoa saat asiakaspalvelustamme.

  Tulostettava versio
  Viimeksi päivitetty 23.11.2016