Tee ilmoitus tai hakemus

Löydät ilmoittamista ja hakemisesta koskevaa tietoa tältä sivulta palveluittain:

  Yrityksen perustamisilmoitus

  Voit perustaa osakeyhtiön sähköisesti YTJ-palvelussa, mutta muiden yritysmuotojen perustaminen tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisillä lomakkeilla.

  Ennen hakemista kannattaa tutustua ohjeisiin, jotka ovat yritysmuodoittain seuraavat:

  Useimmat kaupparekisteriin tehtävät ilmoitukset ovat maksullisia. Siirry hinnastoon.

  Lisätietoa saat asiakaspalvelustamme.

  LEI-tunnus

  LEI-tunnus (Legal Entity Identifier) on kansainvälinen yhteisötunnus, joka on tarkoitettu finanssimarkkinoilla toimivien sekä kaikkien johdannaissopimuksia käyttävien yritysten ja yhteisöjen tunnistamiseen.

  Lisätietoa LEI-tunnuksen hakemisesta.

  Yhdistyksen perustamisilmoitus

  Voit hoitaa yhdistyksen rekisteröinnin täysin sähköisesti. Etuna sähköisen palvelun käytössä on alhaisempi käsittelymaksu kuin paperilla tehdyssä ilmoituksessa. Käsittelymaksu maksetaan samassa järjestelmässä.

  Tutustu rekisteröintiohjeisiin ennen kuin siirryt sähköiseen palveluun.

  Monen tyyppiset harrastusyhdistykset voivat käyttää asiointipalvelussa yhdistyksen sähköistä perustamispakettia. Täysin sähköisesti tehdyssä perustamispaketissa on lisäetuna käsittely kahdessa viikossa sen vireille tulosta. Siirry sähköiseen palveluun.

  Mikäli hallituksen puheenjohtajalla ei ole mahdollisuutta allekirjoittaa ilmoitusta omilla pankkitunnuksillaan, pitää perusilmoitus tehdä lomakkeella. Siirry lomakkeisiin.

  Yhdistyslakia ja rekisterikäytäntöä koskeva neuvonta on maksutonta, mutta useimmat ilmoitukset ja tietopalvelutuotteemme ovat maksullisia. Siirry hinnastoon.

  Lisätietoa saat asiakaspalvelustamme.

  Patenttihakemus ja hyödyllisyysmallihakemus

  Patentti- tai hyödyllisyysmallihakemus kannattaa laatia huolella, koska niihin ei saa lisätä mitään tekemispäivän jälkeen. Patenttivaatimuksia tai hyödyllisyysmallin suojavaatimuksia voi muokata käsittelyn aikana, mutta muokkaamiseen tarvittava tieto täytyy löytyä hakemustekstistä, joko alkuperäisistä vaatimuksista tai selityksestä.

  Lue lisää patentin hakemisesta ja hyödyllisyysmallin hakemisesta.

  Patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksia voi lähettää sähköisesti eOLF (Epoline Online Filing) ohjelman avulla. Saapumispäiväksi tulee se päivä, jolloin asiakirjat ovat saapuneet PRH:een, mukaan lukien viikonloput ja pyhäpäivät. Siirry eOLF-palveluun.

  Tutustu patentin hinnastoon ja hyödyllismallin hinnastoon.

  Lisätietoa saat asiakaspalvelustamme.

  Tavaramerkin rekisteröintihakemus

  Ennen kuin haet tavaramerkkiä, tutustu tavaramerkkioppaaseen. Oppaassa kerrotaan tavaramerkin hyödyt, suunnittelu, suojaaminen, käyttäminen ja, tavaramerkkityypit sekä PRH:n tekemät ennakkotutkimukset. Siirry oppaaseen.

  Voit hakea tavaramerkin täysin sähköisesti. Samalla voit maksaa hakemusmaksun verkkopankissa ja sen jälkeen lähettää hakemuksen PRH:een. Ennen hakemuksen jättämistä tutustu vielä tarkemmin rekisteröinnin edellytyksiin ja tarkista tietokannoista ettei merkille ole
  aikaisempia estemerkkejä tai -toiminimiä. Siirry tavaramerkin rekisteröintihakemuspalveluun.

  Hakemusmaksujen maksaminen on hakemuksen vireille tulon ehdoton edellytys. Siirry hinnastoon.

  Lisätietoa saat asiakaspalvelustamme.

  Mallisuojan rekisteröintihakemus

  Mallisuojan hakeminen on varsin yksinkertaista ja helppoa, koska keskeisin hakemusmateriaali on tuotetta esittävät valokuvat tai piirustukset. Siirry hakemuksen täyttöohjeeseen ja lomakkeisiin.

  Hakemusmaksujen maksaminen on hakemuksen vireille tulon ehdoton edellytys. Tutustu hinnastoon. Tutustu myös tietokantaamme Mallinettiin.

  Lisätietoa saat asiakaspalvelustamme.

  Säätiön perustamislupa ja ilmoitus

  Säätiön perustaminen on kaksivaiheinen. Ensin on haettava perustamislupaa PRH:lta, ja luvan saatua tehdään ilmoitus säätiörekisteriin. Tutustu tarkemmin säätiön perustamiseen.

  Säätiön on myös tehtävä vuosiselvitys kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Lue lisää.

  Säätiörekisterin hakemukset ja ilmoitukset sekä tilatut tietopalvelutuotteet ovat maksullisia. Rekisteröintipäätökset ja tietopalvelutuotteet laskutetaan jälkikäteen. Siirry hinnastoon.

  Lisätietoa saat asiakaspalvelustamme.

  Yrityskiinnityshakemus

  Yrityskiinnitys voidaan hakea kaupparekisteriin merkityn yrityksen omaisuuteen. Kiinnitystä voi hakea elinkeinonharjoittaja tai velkoja. Tutustu yrityskiinnityksen hakuohjeisiin.

  Yrityskiinnityksen hakemukset ja ilmoitukset ovat maksullisia. Siirry hinnastoon ja hakemuslomakkeisiin .

  Lisätietoa saat asiakaspalvelustamme.

  Uskonnollisen yhdyskunnan perustaminen

  Tutustu uskonnollisen yhdyskunnan perustamisohjeisiin ennen kuin lataat lomakkeet omalle koneellesi.

  Lisätietoa saat asiakaspalvelustamme.

  Tulostettava versio
  Viimeksi päivitetty 23.11.2016