Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Automaattinen päätöksenteko PRH:ssa

Automaattisessa päätöksenteossa PRH käsittelee ilmoituksen tai hakemuksen automaattisella tietojenkäsittelyllä ilman, että asian käsittelijä erikseen tarkistaa ja hyväksyy päätöksen.

Automaattisen päätöksenteon perusteena ovat aina lainsäädäntöön tai vakiintuneisiin ratkaisukäytäntöihin perustuvat säännöt. PRH on arvioinut etukäteen automaattisen päätöksenteon mahdollistavat ja estävät asiat. Jos automaattisen päätöksenteon edellytykset eivät täyty, asia ohjautuu käsittelijälle.

Automaattista päätöksentekoa koskeva uusi lainsäädäntö tuli voimaan toukokuussa 2023.

Uusi lainsäädäntö edellyttää, että tiedotamme käyttämistämme automaattisen päätöksenteon menettelyistä. Julkaisemme muun muassa käyttöönottopäätöksen, jossa kerrotaan käyttöön otettavasta menettelystä ja sen edellytyksistä.

Millaisissa menettelyissä PRH käyttää automaattista päätöksentekoa?

PRH on ottanut käyttöön uusia automaattisen päätöksenteon menettelyjä. Lue lisää uusista menettelyistä ja niiden käyttöönottopäätöksistä:

PRH:ssa on käytössä myös muita automaattisen päätöksenteon menettelyjä:

  • Sähköinen edunsaajailmoitus kaupparekisteriin
  • Sähköinen tilinpäätösilmoitus kaupparekisteriin
  • Tilinpäätösilmoituksen laiminlyöneiden yritysten poisto kaupparekisteristä

Niiden kuvaukset ja käyttöönottopäätökset julkaistaan näillä sivuilla lainsäädännön mukaisen siirtymäajan päättymiseen 31.10.2024 mennessä.

Mikä ei ole automaattista päätöksentekoa?

Automaatiota käytetään PRH:ssa myös päätöksenteon apuna ja hallintotoiminnassa. Ne eivät ole hallintolaissa tarkoitettua automaattista päätöksentekoa.

Tietojärjestelmä valmistelee päätösluonnoksen, kun automaatiota käytetään päätöksenteon apuna. Käsittelijä tarkistaa ja täydentää luonnoksen ja tekee lopullisen päätöksen.

Automaatiota voidaan myös käyttää viranomaisen tosiasiallisessa hallintotoiminnassa ja päätösten täytäntöönpanossa. Esimerkiksi erityislainsäädännön perusteella tehdyssä rekisterimerkinnässä voi olla kyse vain hallinnollisesta käsittelytoimesta.

Lisätietoja lainsäädännöstä

Automaattinen päätöksenteko perustuu hallintolakiin, tiedonhallintalakiin ja erityislainsäädäntöön.

Hallintolain mukaan automaattista päätöksentekoa voidaan käyttää, jos asiaan ei sisälly tapauskohtaista harkintaa tai käsittelijä on etukäteen tarkistanut ja hyväksynyt tapauskohtaista harkintaa edellyttävät asiat.

Automaattisen päätöksenteon menettely voidaan ottaa käyttöön vain, kun käyttöönotto tehdään tiedonhallintalaissa säädetyllä tavalla.

Tutustu lakeihin säädöstietopankki Finlexissä:

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.05.2024